نمایش ها

نمایش خرکباب

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فاصله

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۹ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش من

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۴ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آشپزخانه

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۹ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تجربه های اخیر

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندانی خیابان نواب

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنگ بازی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نینوچکا

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لاموزیکا

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ - تجربه)
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مستند

تئاتر هامون
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چرنوبیل

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوار دریا

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتود آزاد

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۲ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آسمان روزهای برفی

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۲ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بوی گند دهن خانم مارکز

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۲۸ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ورودی ۸۹

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۱ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیچ چیز جدی نیست

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۶ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۸ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کد ۱۳

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۹ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رپرتاژ اندیشه های کال

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دختر یانکی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیچکس رو محکم بغل نکن

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۱۶ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اعترافاتی درباره زنان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ آذر ساعت ۱۵:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اوردوز

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۲ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۲۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش جایی در میان خوک ها

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۶ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
۲۵ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خطر عبور حیوانات وحشی

تماشاخانه شانو
۳۰ آبان تا ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

تماشاخانه هیلاج
۲۷ شهریور تا ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش منقرض‌شده‌ها

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۹ آبان تا ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مسافرانی از شیکاگو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۳ آذر تا ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حصارک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۶ آبان تا ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دست های آلوده

برج آزادی - سالن اصلی
۱۰ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

تئاتر مستقل تهران
۰۹ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۶ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش کاتالپسی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۸ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاموشان

تالار محراب - سالن کوچک
۱۹ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش گوسفندان!

تماشاخانه شانو
۲۱ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فان فار

تئاتر هامون
۱۵ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سفر خسرو به مسکو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۶ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رابعه، زخمه بر گیسوی نار

تالار محراب - سالن اصلی
۱۹ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پروفسورها

تماشاخانه شانو
۱۹ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش انصراف

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۵ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غارنشینان

تئاتر هامون
۲۰ آبان تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کبوتری ناگهان

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۷ آبان تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سگدو

تئاترشهر - سالن سایه
۱۶ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پارتی

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش صدای آهسته‌ی برف

تئاتر مستقل تهران
۰۸ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش لباس جدید پادشاه

تماشاخانه سنگلج
۲۷ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فاش

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۶ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش غریبه های کامل

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ آذر تا ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سکوت سفید

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۹ آبان تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش ادیپوس

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۳ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آوا در جستجوی شازده کوچولو

تماشاخانه شانو
۰۲ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پینوکیو

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دریاچه قو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوختن

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مولوی

تالار فردوسی
۲۸ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دست‌های آلوده

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش احتمال اشتباه

تالار حافظ
۰۴ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرانکنشتاین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش نسیان

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۰۳ آذر تا ۰۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خزینه

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره ای رو به آسمان

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۴ آذر تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (تبریز)

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
۲۵ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رسیتال پیانوی آرپینه ایسرایلیان

دانشگاه تهران- تالار شهید آوینی
۲۹ آبان ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (نقده)

سالن اروس (شهر نقده)
۳۰ آبان ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۹۵,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (قزوین)

سالن نمایشگاه بین المللی قزوین
۰۲ آذر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه موسیقی رادها

تالار وحدت
۰۳ آذر تا ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (جزیره قشم)

تالار وحدت - جزیره قشم
۱۰ آذر ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۳۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۱ آذر ساعت ۱۹:۳۰

کنسرت ارکستر شریف

برج آزادی - سالن اصلی
۱۰ آذر تا ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پیوسته (گروه سیم)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۲ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (اراک)

مجتمع فرهنگی ستارگان (اراک)
۲۰ آذر ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۵,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم سال دوم دانشکده من

۲۳ اسفند تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

فیلم درخونگاه

۲۲ اسفند تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش سرگذشت نفت ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

گردش گلستان با قطار گردشگری

:  ۱,۰۵۰,۰۰۰، ۱,۴۵۰,۰۰۰، ۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردش کاخ موزه سعدآباد |با همراهی نازیلا ناظمی|

:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

گردش گردش عکاسی|روستای شهرستانک|

:   و ۱۳۵,۰۰۰ تومان

گردش بهارستان فرهنگ

:   و ۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تئوری، عملی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

:   و ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

گردش گردش پرنده‌نگری| تالاب کانی برازان|

:   و ۵۵۵,۰۰۰ تومان

گردش کویر ورزنه

:  ۳۳۰,۰۰۰ و ۴۳۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |باغ گیاه‌شناسی ملی ایران|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اقلیم‌شناسی ریگ جن

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی روایت تهران

:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

گردش عمان |کسوف حلقوی|

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

همایش تحول برای سده نو

هتل سیمرغ
۲۹ آبان ساعت ۱۳:۵۶

وبینار نویسندگی

۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی روایت در مجموعه عکس

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۴ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

آکادمی تخصصی و هنری راما - میدان فاطمی
۰۲ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۴:۰۰
:   و ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فشرده و آزاد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی (مقدماتی و پیشرفته)

:  ۹۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی مالیات (اولین دوره)

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۱۵ آذر ساعت ۰۸:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تور کارگاه مناظره‌ای در باب امواج در کویر مرنجاب با کلودیا کاستلوچی (کاشان)

۲۳ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کلیدهای فهم تاریخ ایران - فصل سوم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۲۲ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن دشوار نیست

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۰ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۸ آبان تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره یک

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره دو

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه نگارش نقد فیلم

موسسه فرهنگی پارد
۲۳ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی پارد
۱۲ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

موسسه فرهنگی پارد
۱۴ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

سینماتک دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

آکادمی هنرهای معاصر
۱۹ آبان تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

موسسه فرهنگی پارد
۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ آذر تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

موسسه فرهنگی پارد
۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۰۱ آذر تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۱۱ آبان تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان