نمایش ها

نمایش دوست واقعی من تیرکس

فرهنگسرای ملل
۲۰ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مارگاک

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیله دیگ بیله چغندر

تماشاخانه سنگلج
۰۵ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش راز نقل آخر

تماشاخانه سنگلج
۰۹ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شرم و دغدغه

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین نوار کراپ

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۱۶ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر تک سلولی ها

مکتب تهران
۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شاپرک خانوم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن سینما و تئاتر)
۰۵ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۵۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش شالی برای پاییز

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جادوگر درخت انجیر هندی

تالار هنر
۰۱ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چیزی شبیه زندگی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۵ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شربت سینه

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیا جلوتر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۵ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تئاتر

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غول بابا

تالار هنر
۱۵ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمستان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۲ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرس آرکانسا

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
۰۱ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش اکلیل

تئاتر مستقل تهران
۱۶ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش جنین جن زده

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانواده دوست داشتنی من

تالار محراب - سالن اصلی
۲۳ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کدو قلقله زن

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پیچک

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۲۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ادامه دارد

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بختک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۳ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آپرکات

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آنتیگونه

تالار حافظ
۲۳ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش من یک موجود بلوتوثی ام به من نگاه نکنید

تالار مولوی
۱۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کار هنرپیشه روی خود

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش هنر مردن

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۴ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مار بازی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۳ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیاست سوختن شربت خانه

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۲۹ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاله سوسکه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۶ خرداد تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانه خرگوش

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش چیزهای سرد

تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کاپگراس

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۳ خرداد تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروانه الجزایری

تئاتر هامون
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گربه‌ای در قصر ملکه

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۷ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مردان بیوه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ خرداد تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تراس

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۲ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خون به‌پا می‌شود

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۲ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش میدان نبرد، پیکر زن

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کچل کفترباز

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن گلستان)
۱۶ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش مده آ

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمیته نان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۳ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آپارتمان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمین مهربانی

فرهنگسرای شفق
۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۱۹ اسفند تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس تخصصی مدیریت جامع کسب و کار در صنعت مد، پوشاک و تولید ملی

سالن همایش هتل بین المللی ارم
۲۴ خرداد ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۸۵,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان

کارگاه ایده تا اجرا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ اسفند تا ۱۰ تیر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی خلاق

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ دی تا ۱۵ تیر ۱۳۹۸
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی پیشرو ۲ (فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به سینما)

سالن سینمای باشگاه دانشگاه تهران
۱۰ اردیبهشت تا ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی بازیگری در تئاتر | نخستین دوره

تماشاخانه ایران تماشا
۰۲ خرداد تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدیریت جامع کسب و کار Mini MBA ویژه صنعت مد، پوشاک و تولید داخلی

دانشگاه الزهرا - دانشکده هنر
۳۰ خرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی (از داستان نویسی تا فیلمنامه نویسی)

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تکمیلی دوبله

آموزشگاه روشنا
۱۳ اردیبهشت تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی(داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ خرداد تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان