نمایش ها

نمایش روبینسون و کروزو

خانه نمایش قم
۱۵ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آدم آدم است

تماشاخانه ایران تماشا
۱۶ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ خرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش این یک کنفرانس از شکست ماست

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رومئو و ژولیت یا تو چرا تیبالت رو کشتی؟

تئاتر هامون
۱۱ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۶ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دلاک ها

فرهنگسرای ابن سینا
۱۹ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خونین زار

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۲۷ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر سیندرلا

مکتب تهران
۰۴ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی ارثیه‌ی ایرانی

تالار مشاهیر، مجموعه تئاتر شهر
۰۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی فتحعلی و خرده کمدی‌ها

تماشاخانه ایران تماشا
۰۴ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی لحظه های از دست رفته اپیزود چهار و بیست دقیقه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی مغازه خودکشی

تماشاخانه شانو
۰۵ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش نیلوفر

تماشاخانه ایران تماشا
۲۰ تیر تا ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش حواس هفتگانه من

تماشاخانه شانو
۰۲ مرداد تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دروغ

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۳۱ خرداد تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اوستاد نوروز پینه‌دوز

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۹ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آئورا

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۳ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پپ

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجموعه مونودرام های بانو (پنج نمایش)

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۳ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سحر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۵ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش B5-6

تئاتر هامون
۲۵ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پا

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گرگ‌ها کراوات نمی‌زنند

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زری سلطان

تماشاخانه شانو
۲۳ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دربسته

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۱ مرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پر، یا داستان منحصر به فرد نویسنده ای که تا گردن زیر پتوی منحصر به فردش...

عمارت روبرو
۰۳ مرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش لامِلّا

خانه وارطان
۰۱ مرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانواده آقای نریمان

سالن آمفی‌تئاتر هوشنگ حنیفه - پاکدشت
۲۷ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش در میان آب ها

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خنده در طبقه‌ی بیست و سوم

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۲ مرداد تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش معرکه گیری

عمارت روبرو
۰۳ مرداد تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مگس

تئاترشهر - سالن سایه
۲۳ تیر تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جشن سالگرد

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۲۵ تیر تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ تیر تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خنده ماهی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۵ مرداد تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مضحکه بادسوار

تماشاخانه سنگلج
۱۷ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم به راه میرغضب

تماشاخانه سنگلج
۲۲ خرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرغ دریایی من

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۱ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش تماشاچی محکوم به اعدام

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مارلون براندو

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۳۰ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش این یک اعتراف است

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۳ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش اژدهای طلایی

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۴ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش گورخواب ها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۲ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لیگ قهرمانان، مرحله گروهی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۹ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش مثل هیچکس

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۰۶ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کوریولانوس

تئاتر مستقل تهران
۰۶ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش لولیتا نسخه‌ی ۱۲

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۲۷ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آشغال مرد

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۶ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حسن بدری برنده خوشبخت یک عدد مزدا ۳

تالار حافظ
۲۷ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رویای یک شب نیمه تابستان

تئاتر مستقل تهران
۳۱ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش الیزابت باتوری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مغازه خودکشی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۶ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش صدای خنده حضار

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسب چشمه

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مردی که می خواست مرد بماند

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۰۳ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پستچی، پابلونرودا

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۴ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش موزه حیات انسانی

تماشاخانه آژمان
۱۲ مرداد تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گریزلی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۳ مرداد تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مثبت فکر کن

تئاتر هامون
۰۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۰۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش حسن کچل

تماشاخانه ایران تماشا
۰۹ مرداد تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شبی در طهران

تالار محراب - سالن کوچک
۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت از من نشان (گروه آن)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۰۴ مرداد تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت غریو (سیاوش کامکار - مهرزاد اعظمی‌کیا)

تالار هنر - شهر آباده
۰۹ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای

کاخ نیاوران، حیات هنر
۰۱ مرداد تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر (رشت)

مجتمع خاتم الانبیاء(رشت)
۱۲ مرداد تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه کالیوه (ویژه بانوان)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۰ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰ و ۱۵:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

آلبوم از ارس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

آلبوم تا ابد ابری

:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

آلبوم بوسه بر بال‌های پروانه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون دود عود

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آلبوم موسیقی تئاتر «تبرئه»

:   و ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش سرگذشت خانه‌های مشاهیر ایران در تهران

:   و ۵۹,۰۰۰ تومان

رویداد بازی «شاه دزد وزیر» و بازی «زار» در الک‌دولک

الک دولک
۰۳ مرداد
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جهانگردی ارزان

:   و ۵۳۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران قدیم |با نگاهی به تاریخ اجتماعی|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

گشت‌های فلسفی |گشت نخست: خانه مقدم - در باب معنای اشیاء در زندگی انسان|

:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

گردش یک سفر یک آسمان |روستای برز|

:   و ۳۹۵,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی تمرینات تنفسی در طبیعت

:   و ۱۴۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |غارموزه وزیری|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بقا در جنگل

:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

گردش محله‌گردی در استانبول

:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |کاخ گلستان|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش گرجستان |ماجراجویی در سرزمین شگفت‌انگیز قفقاز|

:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه دکتر حسابی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی بازیگری در تئاتر | نخستین دوره

تماشاخانه ایران تماشا
۰۲ خرداد تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدیریت جامع کسب و کار Mini MBA ویژه صنعت مد، پوشاک و تولید داخلی

دانشگاه الزهرا - دانشکده هنر
۳۰ خرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دو روزه بورس مقدماتی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۰۳ مرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی (از داستان نویسی تا فیلمنامه نویسی)

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه یک روزه تجربه ی گویندگی (صدا، اجرا ، مهارت)

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۱ مرداد ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مدرسه زمان

خانه نمایش دا
۱۳ مرداد ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه یک روزه موسیقی فیلم و نرم افزارهای آهنگسازی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۶ مرداد ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چگونه موقعیت نمایشی بسازیم

پارک علم و فناوری مدرس
۰۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نگارش کمدی

پارک علم و فناوری مدرس
۰۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقاله ‏نویسی علمی - پژوهشی

پارک علم و فناوری مدرس
۰۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پروپوزال نویسی

پارک علم و فناوری مدرس
۰۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مطلوب‌نمایی نقش

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۰ خرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی استاد رضوی - مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساخت عروسک و بازی خلاق با عروسک مخصوص کودکان و نوجوانان

خانه نمایش دا
۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۶۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Bird Box

پردیس سینمایی قلهک
۲۷ مرداد ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسکیس و استوری بوردر در طراحی صحنه تئاتر و سینما

پارک علم و فناوری مدرس
۱۱ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تکمیلی دوبله

آموزشگاه روشنا
۱۳ اردیبهشت تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۱ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۰:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی خبرنگاری سینما

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۰۱ تیر تا ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی برای کودک و نوجوان

پارک علم و فناوری مدرس
۰۵ مرداد تا ۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم فانتزی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۵ تیر تا ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه شگردهای طنزپردازی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۱ تیر تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی تئاتر فیزیکال

خانه نمایش دا
۱۰ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلم‌سازی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی(داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی پیشرو ۲ (فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به سینما)

سالن سینمای باشگاه دانشگاه تهران
۱۰ اردیبهشت تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Avengers: Endgame

پردیس سینمایی قلهک
۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازی نمایش

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه حرکت معاصر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نُتریتم بدن بازیگر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ۷ دستگاه موسیقی ایرانی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گویندگی و فن بیان و هشت ویژگی جهانی مجری شدن

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تیترنویسی در وب

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی برای سریالهای تلویزیونی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم به زبان ساده

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول مصاحبه با رسانه ها

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

خانه هنر دیوار
۰۲ مرداد تا ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی کالبدشکافی جهانی نامریی

خانه هنر دیوار
۰۳ مرداد تا ۰۴ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۵ تیر تا ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی (دوره اول)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئاترپُرسی / Movement نظریه و اجرا

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شعر

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و خلاقیت

:  ۶۰۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سبک در سینما

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۱۱ مرداد تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری روایی (تئاتر موزیکال)

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی
۰۵ تیر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سلفژ

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تای چی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرم پریدن آبی ست: رهایی و نوشتن خلاق برای تولد یک نمایشنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کنش نامرئی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۷ مرداد تا ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه ۳

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۲۹ خرداد تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۸ مرداد تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سه ماهه فیلمسازی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۸ مرداد تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خوشنویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۲ تیر تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸

کارگاه فیلمنامه نویسی و تبدیل داستان به فیلمنامه

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ مرداد تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی، شناخت درام

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۲ مرداد تا ۰۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره یازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ تیر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بیان در بازیگری

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۴ مرداد تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مرداد تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۱۲ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

وبینار نویسندگی

۱۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان