نمایش ها

نمایشنامه‌خوانی حرف‌هایی که بهش نگفتم

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۷ دی تا ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دیالوگ

فرهنگسرای امید
۲۸ دی ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی سگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۸ دی ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شصت منهای یک

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رهایی از شائولین

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گورستان چند ملیتی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۴ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ در می زند

تماشاخانه ایران تماشا
۰۹ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانم آوازخوان کله طاس

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۰۸ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش از بیرون

تالار محراب - سالن کوچک
۰۸ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوگلی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۶ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مسکو، فلکه باغشاه

تماشاخانه سیمرغ
۱۳ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بوقلمون

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۵ آذر تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش رکوئیم برای یک راهبه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۷ دی تا ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرانکنشتاین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۶ آذر تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنامورفیک

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیر خشک

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مردی که...

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش باقِ‌وَحْشْ

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش ملکوت

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۵ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کارنامه‌ی بندار بیدخش

تالار محراب - سالن اصلی
۲۲ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مادر نزاییده

تماشاخانه شانو
۱۶ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نگهبانان تاج محل

سالن مستطیل
۰۲ بهمن تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سه تفنگدار و یکی

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۰ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۴ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خدای مهربان منهتن

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سمفونی کوچک سکوت

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۸ دی تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مانداب

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ دی تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پلیکان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۷ دی تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمپانی مرگ

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۲ دی تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جنگ و صلح

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۵ دی تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سقوط در کوه مورگان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۴ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آقای اسمیت، آقای ایوانف و یک خانواده کم اهمیت آفریقایی

تالار حافظ
۰۶ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش چنور

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۱ آذر تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جان و جو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش جنایات قلب

تئاترشهر - سالن سایه
۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۵ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رفتم سیگار بخرم ...

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کَر

تئاترشهر - سالن سایه
۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش نسخه ویراستار

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۵ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیم فاصله

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش متساوی الساقین

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۲ دی تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بوغوژد

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۰ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرس

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۰ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش حقیغت حغیقت

تماشاخانه شانو
۲۲ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۸,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس قتل رئیس جمهور

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش لیلای بی مجنون

فرهنگسرای ارسباران
۲۶ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰

نمایش زندگی با طعم خردل

تماشاخانه سرو
۱۸ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیگانه در خانه

تئاتر مستقل تهران
۰۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش مانستر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۸ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کریملوژی

تئاتر هامون
۱۵ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۳/۱۴

تئاتر هامون
۱۶ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تهران زیر بال فرشتگان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۵ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پارک شهر

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۶ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ریشه در باد

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۲۱ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ولپُن

تئاتر مستقل تهران
۱۶ آذر تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آلستار

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۸ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پلیکان

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۷ دی تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش توپ طلا

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۸ دی تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خطر عبور حیوانات وحشی

تماشاخانه شانو
۱۰ بهمن تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ

تماشاخانه شانو
۲۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش چنگار

تماشاخانه شانو
۲۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ۱۲ روز

تماشاخانه شانو
۲۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دهانی پر از کلاغ

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۶ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زیر پلک ماه

تالار محراب - سالن اصلی
۱۵ دی تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستند!

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرده فروشی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۵ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دزدان شماره ۴۳

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۰ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۶ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش محرمانه

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۳ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش کمیته مشترک

موزه عبرت ایران
۲۴ دی تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش غایب مدرسه

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۳ بهمن تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شک

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ بهمن تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی با اکران فیلم Hacksaw Ridge

پردیس سینمایی قلهک
۲۹ دی ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم جان‌دار

۱۰ بهمن تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه آموزش زبان انگلیسی با اکران فیلم The Lion King

پردیس سینمایی قلهک
۲۹ بهمن ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم: IT: Chapter Two

پردیس سینمایی قلهک
۱۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه ۲ در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن گراند
۰۹ آذر تا ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان
گردش ها

پخش زنده فوتبال لیگ برتر انگلیس LIVERPOOL MAN UNITED

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
۲۹ دی ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی فوتسال تیم ستارگان هنر ایران و بنیاد زینب کبری

موسسه فرهنگی ورزشی پاس قوامین
۰۴ بهمن ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

گردش ناف تهرون

:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

گردش قصه‌های مشروطه

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |مدرسه دارالفنون - عمارت مسعودیه|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ حرفه‌ای غذاهای دریایی

:   و ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |مرکز ستاره‌شناسی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

جشنواره غذاهای دریایی ایران

:  ۲,۵۰۰,۰۰۰، ۸۵۰,۰۰۰ و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۲

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۳

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی | دوره ۵

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه نگارش نقد فیلم

موسسه فرهنگی پارد
۲۳ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی پارد
۱۲ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

موسسه فرهنگی پارد
۱۴ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

موسسه هنری پلاک هفت
۱۴ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

سینماتک دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جلوه های ویژه

آکادمی هنرهای معاصر
۰۷ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

آکادمی هنرهای معاصر
۱۹ آبان تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

موسسه فرهنگی پارد
۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد چهار اثر مهم کریستف کیشلوفسکی: آبی، سفید، قرمز و زندگی دوگانۀ ورونیک

آموزشگاه آزاد سینمایی چامه
۲۰ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

همایش ملی مدیریت نوین سالن های زیبایی دوره چهارم

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
۲۰ بهمن ساعت ۰۸:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

موسسه فرهنگی پارد
۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ادبیات و اساطیر مانوی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۱۴ دی تا ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۰۸ آذر تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین با مهدی کوشکی

موسسه هنری پلاک هفت
۱۹ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیدن و فرم

آکادمی هنرهای معاصر
۰۸ دی تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۹ آذر تا ۰۵ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی؛ سومین دوره مدرسه های تئاتر مکتب تهران

:  ۵,۴۰۰,۰۰۰ و ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان