نمایش ها

نمایش اهانط به طماشاگر

آمفی تئاتر فرهنگسرای کوثر - دماوند
۳۰ دی تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش دو جلاد

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۱ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستان عشق

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۱۶ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنین

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۲۱ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی در برزخ

تالار محراب - سالن کوچک
۱۸ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عاشقستان

تماشاخانه تتماج
۲۰ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش قلبی که ضربان دلخراشی داشت

تماشاخانه صحنه آبی
۲۵ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تانگوی تخم مرغ داغ

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۴ بهمن تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرگ یزدگرد

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۶ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش نگهبانان

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۰ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی الهی، جلد برزخ

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۵ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس #آدمیت (هشتگ آدمیت)

نگارخانه مریم
۲۳ دی تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پریناز

فرهنگسرای امام خمینی (ره) - زنجان
۰۲ بهمن تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کافکا با من سخن بگو

تماشاخانه شانو
۰۶ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازپرس وارد می شود

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۳ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاهدین اعدام

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۷ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چخوفناک

عمارت روبرو
۰۱ بهمن تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مده

مجتمع فرهنگی هنری مهر - بومهن
۰۴ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خرده جنایت های زناشوهری

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۵ دی تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هذلولی

عمارت روبرو
۰۱ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اوردوز یا رگ زنی به شیوه سگ زنی با یک سرنگ و دو کش اضافی

عمارت روبرو
۰۲ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی سه میکروفن و نیم

مجمتع فرهنگی عرفان
۰۹ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مستند

خانه هنر پیچازی
۰۱ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کلبه شادی

تماشاخانه سیمرغ
۱۹ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس قربانی سنمار

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۳ بهمن تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی یرما

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۳ آذر تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نفرین نجیب زاده

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۳ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

دوباره خوانی (دوبله زنده) فیلم مادر

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۱ بهمن تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ازدواج آقای می سی سی پی

تئاترشهر - سالن اصلی
۱۴ دی تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوءتفاهم

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۷ دی تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش هزار و یک تو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۳ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ

تماشاخانه استاد اکبر رادی - رشت
۰۱ بهمن تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چه کسی شلیک کرد؟

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ بهمن تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ بهمن تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آوازه خوان خیابان های منهتن

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۹ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کالبد شکافی

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش در انتظار گودو

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۸ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سبکی

پلاتو حیاتی مهر
۰۳ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کلفت ها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شاباش خوان

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تابستان

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۵ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۷ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش دردسر اسباب بازی ها

سرای محله مرزداران
۲۵ دی تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

مونولوگ آینه برعکس

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زاویه

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۱ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ضَن

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۱ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش صف

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۴ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دانتون

پلاتو مولوی
۰۲ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش راز اتاق آرزو

تالار ناصرخسرو
۰۱ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش برفک

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب بخیر مادر

اداره تئاتر - خانه نمایش
۲۳ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کانفیدنشیال

اداره تئاتر - خانه نمایش
۲۳ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش موی سیاه خرس زخمی

تالار حافظ
۰۶ بهمن تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سقوط اضطراری

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۸ دی تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاری

تماشاخانه ایران تماشا
۰۶ بهمن تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاه آباس، مکتب تبریز

تماشاخانه سنگلج
۳۰ دی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش نامه نویس

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ بهمن تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تبرئه

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ دی تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیاه و سیندرلا

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۲۶ دی تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ دی تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش زهرماری

تماشاخانه ملک
۰۱ بهمن تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۰:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اعتراف، یک برگمان خوانی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ بهمن تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهر تنهایی من

اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۱ بهمن تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش تهمینه در هفت خوان رستم

برج آزادی - سالن اصلی
۰۱ بهمن تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلول

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ دی تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش خوابمردگی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۲ دی تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

گیم تیاتر راز گنجور

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
۰۹ دی تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش بی تابستان

تئاتر مستقل تهران
۱۵ بهمن تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش دَم

پلاتو همایون صنعتی کرمان
۰۴ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شوبیل

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و جوجه دایناسور

فرهنگسرای شفق
۰۷ آذر تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هفت خواب

تالار محراب - سالن اصلی
۰۹ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی‌های پیروزی

تالار وزارت کشور
۰۵ بهمن ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۴:۰۰
:  ۹۸,۰۰۰، ۱۲۷,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۱,۰۰۰,۰۰۰، ۱,۵۰۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی آزمون بین المللی آیلتس

کنسرواتوار تهران
۰۱ بهمن تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مغز خودت رو شستشو بده

خانه الکا
۰۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول صحیح پرورش کودک چند زبانه

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
۰۵ بهمن ساعت ۰۹:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۱ آذر تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

مدرسه خوانش
۰۷ آذر تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

همایش و کارگاه نویسندگی از کلاسیک تا مدرن

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۱ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری بهروز افخمی

مدرسه فیلم تجربه
۱۱ آذر تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی توانمندسازی مدیران | چهارمین دوره

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
۲۴ بهمن ساعت ۰۸:۳۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق پخش فیلم Avengers

پردیس سینمایی قلهک
۲۸ بهمن ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۲۸ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۴ آبان تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی و مبانی نمایش

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۴ دی تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ژان لوک گدار در ۱۰ درس

کارگاه فیلم سینما چشم
۰۳ بهمن تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آمادگی آزمون های IELTS و TOEFL

خانه فرهنگ خیام
۲۲ دی تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:   و ۲,۸۲۸,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

تماشاخانه سیمرغ
۰۱ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

دایره سفید پویا
۰۷ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئوری ژانر سینمایی

آموزشگاه پارد
۰۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول و مبانی نوشتن داستان

آموزشگاه پارد
۰۶ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۱۴ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه داستان‌نویسی پیشرفته

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۰۶ بهمن تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۳۰ دی تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی خلاق

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ دی تا ۱۵ تیر ۱۳۹۸
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان