نمایش ها

نمایش تهران پاریس تهران

تماشاخانه ملک
۱۴ آبان تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش من نوید نیستم!

تئاترشهر - کافه قشقایی
۲۶ آبان تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش محیط زیست

تماشاخانه ملک
۲۰ دی تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شُل بِمُل

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۲۱ دی تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خبری از او نیست

باغ کتاب - بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی
۲۱ دی تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۹۷,۰۰۰ تومان

نمایش شاعر شهر

تالار حافظ
۱۸ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مهندس واشینگ کلوز

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۱ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی الهی

کاخ هنر
۰۸ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیزوفرنی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۱۰ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنکه رخسار تو را رنگ گل نسرین داد

عمارت ارغوان - سالن دو
۱۱ بهمن تا ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیاه خال

تئاترشهر - سالن اصلی
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش عددهای نشده

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوپرایمپوز

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۲۳ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هتل بعدی

مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اصفهان - سالن اصلی
۱۸ بهمن تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش فین جین

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۸ بهمن تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش از نظر سیاسی بی ضرر

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش یکی نبود، یکی بود

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۰ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ مرموز خانم پاترز

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۲۳ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنتیگونه

مجموعه تئاتر شهر کرمان
۱۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۹۵,۰۰۰ تومان

نمایش ژیلت

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۸ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش لندهور

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۱۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش نوزده، نود و نه

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۹ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش خبرنگار بی خبر

تئاترشهر - کافه سالن چهارسو
۱۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش کفنم کجاست؟!

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۵ بهمن تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش ژوزه، پاپتی برزیل

فرهنگسرای مهر، تالار سپهر - کاشان
۱۸ بهمن تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش شکافتن کام ماهی

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش دون ژوان

مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان اصفهان - سالن سینما
۲۱ بهمن تا ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش برهوت

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۵ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سروهای همیشه سروناز

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۱۵ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش افرا یا روز می گذرد

تئاترشهر رشت - سالن سردار جنگل
۰۳ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازیهای کشتار همگانی

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۲۴ بهمن تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش لوندر

عمارت ارغوان - سالن یک
۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسکرین شات

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۲۳ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پارانویا

پلاتو حیاتی مهر - کرج
۲۷ بهمن تا ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خونِ

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش چای تلخ

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۱۷ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس سیاوش خوانی

تالار محراب - سالن استاد جعفر والی
۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مافیای روباه ها

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش عدالت + معصومیت

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۵ اجرای محیطی
۲۹ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اول شخص مفرد

تالار فرهنگ شهر کاشان
۲۸ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تخت و خنجر

تماشاخانه سنگلج
۲۴ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش دویست و هشتادمین شب سال

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیبایی گاهی زن است

تماشاخانه استاد اکبر رادی - رشت
۰۱ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش ناخدا

تماشاخانه مشایخی (چهارراه ولیعصر)
۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مَثلِث

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۲ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوار

تالار فرهنگ
۲۳ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش سَنتز

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۳۰ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش حرف آخرتو بزن

تئاتر شهر آمل، سالن امام خمینی (ره)
۲۲ بهمن تا ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش ستوان آینیشمور

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مدرسه دلقک ها ۲

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۶ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۴۵
:  ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ماجرای قتل شهردار تگزاس

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۲ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۱:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقره ای

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۳۰ بهمن تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش همسایه ها

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۲۹ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بانو آئویی

تالار آفتاب - پلاتو استاد لاریان - اهواز
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۱۱۳ دقیقه پس از غروب

سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی - اوز
۲۶ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
:   و ۹۲,۰۰۰ تومان

نمایش روزی روزگاری سمنگان

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش گاومیش

تالار آفتاب - پلاتو استاد لاریان - اهواز
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش برای لیلی

خانه نمایش دا - سالن شماره ۲
۰۶ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنجالی ها ۳

سالن شهید انصاری - رشت
۳۰ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۳۵,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سایکوسیس ۴:۴۸

خانه‌ی هنر تالار علی معلم - کرمان
۲۶ بهمن تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش درس هایی برای یک عروس بی تجربه

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۰۱ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش اَخته

مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه - تالار شمس
۰۳ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰۹,۰۰۰، ۹۹,۰۰۰ و ۸۹,۰۰۰ تومان

نمایش خانه من کجاست؟

پردیس هنر اصفهان - سالن شماره ۱
۲۷ بهمن تا ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش حذف به قرینه لفظی

فرهنگسرای اندیشه
۲۹ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش محکوم

بلک باکس سالن سینما - شهرستان خنج
۰۱ اسفند تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۹۵,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش ما هم، مردمی بودیم

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آپارتمان لاله

تئاترشهر رشت - سالن سردار جنگل
۱۳ اسفند تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خط طویل تقلا

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۰۱ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین فاتح

آمفی تئاتر فرهنگسرای کوثر - دماوند
۰۷ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش و دیگر سکوت

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۰۸ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیانیه کمیسیون صندلی

تئاتر هامون
۰۲ اسفند تا ۰۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش زنبورهای کارگر

خانه رویداد جریان - سالن ۲
۰۴ اسفند تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ یزدگرد

تماشاخانه صحنه آبی
۲۹ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

تماشاخانه صحنه آبی
۰۳ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش جان گابریل بورکمن

تالار حافظ
۰۱ اسفند تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مبارک و دختر تندخو

سالن شهید بهشتی - کردکوی
۰۲ اسفند تا ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعت آخر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۰ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بودن یا نبودن مسئله این نیست.

خانه‌ی هنر تالار علی معلم - کرمان
۰۳ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۱ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش آراس

عمارت ارغوان - سالن دو
۰۴ اسفند تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

سالن تستی
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۱ تومان

کنسرت نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کنسرت نمونه برای تست بار (خریداری نشود)

تالار بزرگ کشور
۲۱ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰ تومان

کنسرت اجرای پژوهشی

کافه‌گالری مارکوف
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت بداهه نوازی تار علی‌اصغر عربشاهی با همراهی تنبک حمید قنبری

تالار رودکی
۳۰ دی تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت احمد سلو (احمد رضا شهریاری)

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۴۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۶۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت ویلن و پیانو

تالار رودکی
۰۹ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید عسکری

مرکز همایشهای برج میلاد
۰۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۷۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۸۰,۰۰۰، ۷۳۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت حسام آرین

حوزه هنری - تالار اندیشه
۰۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۲۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن یاوران مهدی - چابهار
۰۵ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سالن یاوران مهدی - چابهار
۰۲ اسفند ساعت ۲۳:۵۹

کنسرت مسعود صادقلو

سالن یاوران مهدی - چابهار
۰۴ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سالن همایش های خاوران - تبریز
۰۸ اسفند تا ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد

سالن حافظ - شاهین دژ
۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۱۹۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰ و ۴۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آرمین زارعی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۴۹,۰۰۰، ۲۹۹,۰۰۰، ۳۹۹,۰۰۰، ۴۴۹,۰۰۰، ۴۹۹,۰۰۰، ۵۴۹,۰۰۰، ۵۹۹,۰۰۰، ۶۴۹,۰۰۰، ۶۹۹,۰۰۰، ۷۴۹,۰۰۰ و ۷۹۹,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید عسکری

هتل جهانگردی - زاهدان
۰۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

مرکز همایشهای برج میلاد
۱۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۴۵,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۳۵,۰۰۰، ۵۴۵,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۳۵,۰۰۰، ۶۶۵,۰۰۰، ۶۹۵,۰۰۰، ۷۴۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

تالار مرکزی ارشاد - ارومیه
۰۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰ و ۴۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

تالار شهید آوینی - بندرعباس
۰۸ اسفند ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰ و ۶۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۹ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۵,۰۰۰، ۳۴۵,۰۰۰، ۳۵۵,۰۰۰، ۴۲۵,۰۰۰، ۴۹۵,۰۰۰، ۵۶۵,۰۰۰، ۵۹۵,۰۰۰، ۶۵۵,۰۰۰، ۷۲۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

سالن سینما هلال - زاهدان
۰۴ اسفند تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۳۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰ و ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رسیتال پیانو (آرین میرزائیان)

خانه هنرمندان ایران- تالار استاد شهناز
۰۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۰۶ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۱۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰، ۶۶۰,۰۰۰، ۶۶۵,۰۰۰، ۶۹۵,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰، ۷۶۰,۰۰۰، ۷۶۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

مرکز همایشهای برج میلاد
۰۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۷۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۸۰,۰۰۰، ۷۳۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

جنگ کودک خاله پروانه

سالن استاد سیروس صابر - کرج
۱۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد و راغب

مرکز همایشهای برج میلاد
۱۳ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰، ۶۶۵,۰۰۰، ۶۹۵,۰۰۰، ۷۳۵,۰۰۰ و ۷۹۵,۰۰۰ تومان

جنگ شادی کاسپین شو

سالن vip آرش مارکت (زیباکنار)
۰۳ اسفند تا ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۹۵,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۹۵,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰ و ۳۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت آرمین زارعی

سالن هلال احمر - زنجان
۰۴ اسفند تا ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰ و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

سالن اریکه آریایی - آمل
۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۴۰۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۶۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روزبه بمانی

سالن همایش‌های دنیای آرزو - ساری
۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۹۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۴۰,۰۰۰، ۶۸۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن اکومال - کرج
۰۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۷۵,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۵,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۷۵,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۱۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۶۱۰,۰۰۰، ۶۴۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰، ۶۹۵,۰۰۰ و ۷۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مصطفی راغب

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۰۴ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۰۳ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن سینما جهان نما (چالوس)
۰۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۱۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰ و ۵۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

تالار شهید آوینی - بندرعباس
۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰ و ۶۸۰,۰۰۰ تومان
گردش ها

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب جنوب

دن کلاب جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گوهردشت

دن کلاب گوهردشت
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب دریاچه

دن کلاب دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی پلاک دو

۰۷ فروردین تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی شربت همایونی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی اسطوخودوس

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی لاله‌زار

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اسلامشهر

دن کلاب اسلامشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا پایتخت

مافیا پایتخت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | دن کلاب فردیس

دن کلاب فردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا سناریست

مافیا سناریست
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | دن کلاب بابلسر

دن کلاب بابلسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی mafia twilight

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب همدان

دن کلاب همدان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سعادت آباد

دن کلاب سعادت آباد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا در کافه «ماه من»

کافه فست فود ماه من
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | اسکیپ رومیست

۱۶ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی ایونت مافیا

کافه مارال (مافیا ارومیه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مشهد (آبکوه)

دن کلاب مشهد (آبکوه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب گلاب

دن کلاب گلاب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا ویستا

موسسه فرهنگی ویستا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرداویج

دن کلاب مرداویج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بیگ باس

خانه بازی بیگ باس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پردیس

دن کلاب پردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ساری

دن کلاب ساری
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مهرویلا

دن کلاب مهرویلا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب ورامین

دن کلاب ورامین
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی کوچه

راهنمایی راهنما

راهنمایی آخرین سینما

بازی مافیا | دن کلاب قائمشهر

دن کلاب قائمشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب رشت

دن کلاب رشت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کاشان

دن کلاب کاشان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب نوشهر

دن کلاب نوشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب شهریار

دن کلاب شهریار
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب قم

دن کلاب قم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سوهانک

دن کلاب سوهانک
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا پدرخوانده

مافیا پدرخوانده
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بلک شات

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب VIP

دن کلاب VIP
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا وان

مافیا وان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بازِ خفن

کافه ونوم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | سون کلاب

کافه سون
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | کافه میت

باشگاه بازی‌های فکریِ "میت"
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

سکه بده تخفیف بگیر

فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیطونی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر انار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیمردان خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرمشیر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلاس پرحاشیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانم، آقا کارگردان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده فقط بهونه بود

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسن کچل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده مجازی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانواده معمولی عجیب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های شهرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبیب الملک

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افتتاحیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماکوندو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شمس پرنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فالومی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی ناگهان پیت حلبی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سکوت سفید

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایرانیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی چل گیس وشازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی زندان آلکاتراز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اعجوبه بازیگری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز و روزگاری بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نینا و جادوی ماه‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دشمن مردم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی دو‌گانه اندرو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیژن و منیژه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاماران

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان‌های سرد شب

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سلاح سرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل بهار نارنج

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کبوتری ناگهان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایستادن به وقت رفتن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاباش خوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهادت پیوتر اوهه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده و گدا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هانسل و گرتل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیترپن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پوستین زرین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری دریایی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بابا لنگ دراز

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش کمانگیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عبدالرضا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیچ نگو هملت فقط سه روز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گربه در نیمه شب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت دوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت سوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بهرام به روایت هفت پیکر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پروانه الجزایری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت چهارم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت پنجم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت ششم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز

:  ۱۴,۰۰۰، ۱۳,۰۰۰، ۱۲,۰۰۰، ۱۱,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | انتها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جعفرخان از فرنگ برگشته

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی جیجک علیشاه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاترگراف (فصل اول) | چه می شود فردا؟!

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه شهرزاد به روایت سنمار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جهنم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر میس جولی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوریولانوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر توفان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایش در ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | داغی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیم سیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدایگان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پاییز هفت عصر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ژیمناستیک تکه پاره‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی در حاشیه‌ی شهرت

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی نَبشِ قبرِ نهال

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی چند نفس بی پدری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | من کی هستم!؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتاقی در هتل پلازا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارد، ترنج، زلیخا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی الکترا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شانزده سنگ / خانم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آسیناریا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آنتیگونه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گزارش سرگذشت دو روزنامه نگار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی فدرا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی عصری عصرگاهی عصرآباد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی ادیپ شهریار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قاجارنامه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تولدت مبارک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نوری که هست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | یک مرد، یک وضعیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ساختمان زیبا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجراخوانی خانه عنکبوت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راهب و راهبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی فرشته ها

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت اول

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت سوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت پنجم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت ششم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هفتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هشتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت نهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سیزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهاردهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پانزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

مستر کلاس پیچینگ، پروپوزال و استیتمنت نویسی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کنش جسمانی بازیگر با آرش دادگر

موسسه فرهنگی و هنری نوئما
۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ کارگردانی و فیلمسازی

۱۰ آبان تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه دوره‌های آموزش مدرسه تئاتر مولوی

تالار مولوی
۲۰ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
:  ۵,۰۰۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساختن فیلم کوتاه

عمارت ارغوان - سالن دو
۱۵ بهمن تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامعه شناسی سیاسی با محمد فاضلی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۱
۰۵ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نشست بینارشته ای چندرسانه ای پوئتیکای بکت

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۱
۰۶ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و هدایت بازیگر سینما

تئاترشهر خرم آباد
۱۰ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مهارت‌های تاریخ شفاهی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۲۶ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری کودک و نمایش خلاق

آموزشگاه هنری دادار
۱۸ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی حقوق برای همه

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۲۹ بهمن تا ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فلسفه‌ی حقوق

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۲۹ بهمن تا ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خاک صحنه | کارگاه بازیگری (تربیت حس، بدن، بیان)

موسسه نزدیک
۲۰ فروردین تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رویداد صلح خوانی با مهرانه مهین ترابی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی پایان سلطنت به روایت سران پهلوی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۹ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
xj