نمایش ها

نمایش پشت کلانتری، کوچه اول، تیر چراغ برق

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۰ تیر تا ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شب بخیر جناب کنت

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۱۰ تیر تا ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش غرب غم‌زده

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ تیر تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کبوتری ناگهان

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۷ تیر تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش زخم‌های وحشتناک زمین بازی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۲ اردیبهشت تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی آن مرد با اسب آمد

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۸ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تو مشغول مردنت بودی

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۷ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۷ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ویتسک

خانه نمایش دا
۰۷ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شکیل اونیل

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۵ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه شهرآواز

فرهنگسرای فردوس
۰۷ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خدای کشتار

تالار ناصرخسرو
۱۰ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستانی بدون ازمرلدا

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۷ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش تلاش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم برای تبدیل دنیا به‌جای بهتری برای زندگی

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۱۹ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش درای بن

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۲ تیر تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی هنر

انستیتو تخصصی دراماتیک ایران (پادمآرت)
۲۹ تیر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

اجراخوانی رویای ناتمام

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۰ تیر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی ماکیاوللی؛ هنر رعب و وحشت

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۳۰ تیر ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سمفونی درون بطری

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۰ تیر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرونده شماره ۸۱

مجموعه پدرخوانده
۱۴ تیر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعتها

عمارت روبرو
۱۹ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

برنامه بداهه، دیالوگ، موسیقی |‌ مرحله اول

تماشاخانه فانوس
۳۱ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش کالاندولا

تئاتر باران
۲۰ خرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ و ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق لرزه

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۰۷ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مایم و پاگانی نی

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۰ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش عقیم

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۱۴ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کله پوک‌ها

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۳۰ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش ناتمام

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۳ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش هملت

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۹ تیر تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاری

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۹ تیر تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بیست و هفت واگن پر از پنبه

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۶ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تابستان فراموشی

تماشاخانه شانو
۰۹ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ و ۲۲:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جلوی تئاتر شهر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۱ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بلوری ها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۳۱ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اعترافات چند تا خر

تماشاخانه ایران تماشا
۲۷ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خونه قمر خانم

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۱۴ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی حیثیت از دست رفته برُن جوراه

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۳۰ تیر تا ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شپش

تئاتر مستقل تهران
۲۵ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نمایش دختر یانکی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۷ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه چیز درباره آقای ف

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۳۱ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دینید اینچ

عمارت روبرو
۲۹ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنشرلی با موهای خیلی قرمز

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۵ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش همسرایان

تماشاخانه شانو
۲۵ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بلبشو

تماشاخانه شانو
۰۳ مرداد تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هفت خان هملت

سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان شهر اصفهان
۰۱ مرداد تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروس دریایی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۸ تیر تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آقا دلبر

تماشاخانه سنگلج
۲۷ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیگری

تالار حافظ
۲۷ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش افرا یا روز می‌گذرد

تماشاخانه سنگلج
۲۸ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش یک روز تابستانى

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۵ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خداحافظ باغ آلبالوی من

تئاترشهر - سالن سایه
۲۷ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش خاموشی دریا

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۸ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بوتولیسم

تئاتر باران
۲۵ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش این قصه را آهسته بخوان

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۴ مرداد تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خدای کشتار

سالن مستطیل
۲۵ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

گیم تئاتر غیرمنتظره

کافه لبیستروپاپ
۲۹ تیر تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آهواره

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۰۱ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش راز بقا

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۱ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چهارمین‌ شنبه

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۳۱ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش مترسک

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۱ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ضیافت شبانه ای برای شبنم.‌‌..

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۳ مرداد تا ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش روزهای بی باران

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۱۴ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ریچارد

تالار وحدت
۱۹ تیر تا ۰۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت آنسامبل اینترنوا

تالار وحدت
۲۵ تیر تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب سه‌تار (شب اول)

تالار رودکی
۲۶ تیر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب سه‌تار (شب دوم)

تالار رودکی
۲۷ تیر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب سه‌تار (شب سوم)

تالار رودکی
۲۸ تیر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس موسیقی Diss Band

کانون فرهنگی هنری چارچوب
۲۸ تیر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه اسپرسو (espresso)

کانون فرهنگی هنری چارچوب
۲۹ تیر ساعت ۲۰:۰۰

کنسرت موسیقی فلامینکو (Duende)

کانون فرهنگی هنری چارچوب
۰۲ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت دوستان سل (رنگ‌های تابستان)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۰۳ مرداد تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

تجربه روز اول رویداد هنری صت

برج آزادی - سالن اصلی
۰۴ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجربه روز دوم رویداد هنری صت

برج آزادی - سالن اصلی
۰۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس موسیقی کواکس

کانون فرهنگی هنری چارچوب
۰۳ مرداد تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰

تجربه روز سوم رویداد هنری صت

تئاتر مستقل تهران
۰۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روایت اصفهان

تالار رودکی
۱۲ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه راستان

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۵ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه سازش (جای دیگر)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۷ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۵,۰۰۰ و ۵۵,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه موسیقی آواز ملل و گروه نمایشی شیفتگان دل

تالار وحدت
۲۶ مرداد ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۱۰۰ تومان

گردش قنادی‌گردی

:  ۶۷,۰۰۰ تومان

گردش یک روز با فروغ فرخزاد

:  ۶۹,۰۰۰ تومان

گردش تجریش‌گردی |روایتی دیگر از تاریخ و عشق|

:  ۳۵,۰۰۰ تومان

گردش شخصیت‌های تاریخی |دکتر مصدق|

:  ۶۵,۰۰۰ تومان

گردش خانه‌گردی |خانه‌های قاجاری تهران|

:  ۴۵,۰۰۰ تومان

گردش بهارستان‌گردی |روایتی از رویدادهای دوره‌ی قاجار و پهلوی|

:  ۴۳,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |شاهرود، بسطام و جنگل ابر|

:  ۵۲۵,۰۰۰، ۴۵۵,۰۰۰ و ۱۶۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

:  ۵۰,۰۰۰ تومان

گردش سقراطی |برنامه هشتم: تماشای فیلم «رقصنده در تاریکی» به همراه گفتگو|

:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش دوچرخه‌سواری شهری

:  ۳۵,۰۰۰ تومان

گردش کوچه پس کوچه‌های استانبول | همراه با منصور ضابطیان

:  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه | یاکوتسک و مسکو |

:  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه | مسکو و سن پیترزبورگ |

:  ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کمک‌های اولیه |پیشرفته|

:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید موزه عروسکی آران

موزه عروسکی آران
۰۱ بهمن تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:  ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم IT

پردیس سینمایی قلهک
۲۶ تیر ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل خدا در روستا است

:  ۱,۰۰۰ تومان

وبینار General IELTS Writing Task 1 |Top Tips to Improve your Score

۲۷ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه معارفه کارگاه ها

گالری رج
۲۳ تیر تا ۲۷ تیر ۱۳۹۷
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فن بیان و نمایشنامه خوانی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سجاد تابش

:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با پوشش سر نحوه بستن شال و روسری (مقدماتی)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۹ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نهضت سواد آموزی با مصطفا کوشکی (بازیگری برای اجرا)

تئاتر مستقل تهران
۲۰ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتابخوانی سفیر

سالن مربع
۳۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی از ایده تا متن

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۲۵ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری خلاق

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۲ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی عکاسی با موبایل

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۲ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش خلاق و نمایش قصه‌گو

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۳ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

همایش همایش بزرگ معرفی رشته ها و مشاغل

:  ۴۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مولانا شناسی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۵ خرداد تا ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۲۳ تیر تا ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی شعر

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی قصه های خوردنی برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۳۱ اردیبهشت تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی حافظ شناسی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۷ خرداد تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی گویندگی و فن بیان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۸ خرداد تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۹ خرداد تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

:  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

سمینار معرفی فتوشاپ ۲۰۱۸CC

کارگاه آشنایی با تله های زندگی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کاربرد رنگ در طراحی

گالری رج
۰۱ مرداد تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی در مد

گالری رج
۰۱ مرداد تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری

آموزشگاه نیکخواه
۰۱ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی سینمایی

کانون عکاسان ایران
۱۹ خرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۱۷ تیر تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی و ساخت عروسک

موسسه آفرینش فضای مثبت
۰۳ تیر تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی دستی جواهرات

گالری رج
۰۱ مرداد تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ریتم و حرکت در کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۲ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جواهر سازی و آشنایی با سنگ‌ها

گالری رج
۰۱ مرداد تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه فیلم برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۰۸ آذر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۳ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس تخصصی اصول و روشهای کنترل و بازگشت مشتری | چهارمین دوره

سالن همایش‌های صدرا
۲۶ مرداد ساعت ۰۹:۰۰
:  ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کنفرانس نسخه های طلایی کسب و کار

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۲۷ مرداد ساعت ۰۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۲ تیر تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی طراحی کتای های تصویری کودک و نوجوان

موسسه آفرینش فضای مثبت
۱۵ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویژه بازیگری - آموزش تا اجرا (۶ ماه)

تئاتر مستقل تهران
۲۹ اسفند تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی رهبران کارآفرین ایران

تالار وزارت کشور
۰۲ شهریور ساعت ۰۸:۰۰
:  ۳۸,۰۰۰، ۵۸,۰۰۰، ۷۲,۰۰۰، ۱۰۲,۰۰۰، ۱۴۷,۰۰۰، ۲۰۲,۰۰۰، ۲۲۷,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری

آموزشگاه نیکخواه
۰۱ تیر تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مقدماتی بازیگری سینما

موسسه سینمایی فجر
۰۶ تیر تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری وکارگردانی | دوره هفدهم

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۱ تیر تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی مقدماتی تا پیشرفته تئاتر

آموزشگاه ژیوار
۰۲ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر کودک ۱

تماشاخانه فانوس
۰۹ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر نوجوان

تماشاخانه فانوس
۰۹ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر کودک ۲

تماشاخانه فانوس
۱۱ تیر تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر بزرگسال

تماشاخانه فانوس
۰۷ تیر تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی و مبانی نمایش

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی با کودکان شاهنامه بخوانیم

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۲۷ خرداد تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش بازیگری

آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
۰۱ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش خلاق

آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
۲۳ تیر تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش گویندگی

آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
۲۸ تیر تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
:  ۴۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش بازیگری در نمایش‌های ایرانی

آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
۰۱ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری (مقدماتی تا پیشرفته)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۲ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئاتر خلاق برای کودکان

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۰۴ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه علیه درام

کانون نویسندگی پاییز
۰۵ مرداد تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع بازیگری سینما

موسسه سینمایی فجر
۰۷ تیر تا ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی خلاق

کانون نویسندگی پاییز
۰۶ مرداد تا ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساختن از هیچ (مبتنی بر نمایشنامه)

کانون نویسندگی پاییز
۰۷ مرداد تا ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ترکیب بندی تصویر در سینما (زیبایی شناسی)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیالوگ

کانون نویسندگی پاییز
۰۹ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی پایه و پیشرفته

کانون نویسندگی پاییز
۱۰ مرداد تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ تیر تا ۲۰ دی ۱۳۹۷
:  ۲۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:  ۲۰۰ تومان