نمایش ها

استند آپ کمدی فصول

عمارت ارغنون- سالن ۱
۰۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

اپرا-تئاتر ایرانی لیلی و مجنون

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۲۵ فروردین تا ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آندرومدا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۱ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خیاط

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دوقلوهای مناخموس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مصاحبه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۲ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایش فراموشی

:  ۳۰,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چهار صندوق

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سه شب با مادوکس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۴:۱۵
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کبوتری ناگهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۵:۴۵
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کله پوک‌ها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۳ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایش جعفرخان از فرنگ برگشته

تماشاخانه سنگلج
۰۴ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نحس

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۷ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاران مهری ناز شاه دخت دیار سختستان

تماشاخانه سنگلج
۰۳ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نزدیک

عمارت روبرو
۲۰ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش تیغ کهنه

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۷ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اتاق ورونیکا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تنها راه ممکن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خدای کشتار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - سالن فارابی
۰۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایش نمایشگاه گرافیتی یاسی

عمارت روبرو
۲۰ فروردین تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی باغ آرزوها

تالار ناصرخسرو
۰۵ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی در انتظار گودو

تالار ناصرخسرو
۰۵ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایش مشتِ زن

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۹ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ​مجلس قربانی سنمار

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سانتی متر

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوانه خانه سلاطین

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۲۳ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی پروانه ها

تالار ناصرخسرو
۰۶ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه شهرآواز

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
۰۷ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۱۷ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیور

تئاترشهر - سالن سایه
۰۷ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دپوتات

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۰۷ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گروفالو

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۰۵ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۵
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش دیابولیک: رومئو و ژولیت

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۵ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش رقص ماهی ها

تماشاخانه فانوس
۱۵ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۱۷ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی زندگی

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۶ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش نظام آباد

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۶ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش نامزد ویولت

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۹ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی رویال فمیلی

کافه پنجره
۰۴ اردیبهشت تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرس

خانه نمایش دا
۳۱ فروردین تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی اشتباهی

سالن بهمن (شاهرود)
۰۳ اردیبهشت تا ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش بنگاه تئاترال

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۲۲ بهمن تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش زهرمارى

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۹ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حذفیات

تئاتر مستقل تهران
۱۶ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

عمارت ارغنون- سالن ۲
۲۶ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیندرلا از فرنگ اومده

سرای محله دهقان
۲۹ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب دوازدهم

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۵ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش عمارت خانه ارواح

عمارت ارغنون- سالن ۲
۲۷ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جایی در میان خوکها

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۶ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرد شده

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۸ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستان خرس های پاندا «به روایت یک ساکسیفونیست»

تالار ناصرخسرو
۲۶ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خون به پا خواهد شد

تماشاخانه هنر - سالن استاد خسرو خورشیدی
۰۱ اردیبهشت تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۱۳ دی تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش کوروش

تالار وحدت
۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندانی خیابان نواب

تماشاخانه شانو
۲۴ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسپرسو سینگل شات لطفاْ

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۵ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای یک دختر

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۵ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزد ها که دزد نیستند

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۱۹ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عکس سفید

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۹ فروردین تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پسرهای پشت نقاب

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۱۶ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش قهوه قجری

تالار محراب - سالن کوچک
۲۷ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش عشق شرقی گودو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش علیمردان خان

فرهنگسرای امام خمینی (ره) - زنجان
۲۵ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بمب گذاری دیسکو قاهره

تئاتر باران
۱۰ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آن سوی آینه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۱۹ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فین جین

عمارت ارغنون- سالن ۱
۱۹ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرواز به تاریکی

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۸ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش متامورفیسم مانی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۳۰ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پناه کاه

عمارت ارغنون- سالن ۱
۲۳ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش جوجه تیغی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۵ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دودمان

عمارت ارغنون- سالن ۲
۰۲ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۰۲ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش چشم‌هایی که مال توست

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۱۷ فروردین تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی گ‌ زیده

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۱۷ فروردین تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت ارکستر بانوان چیستا

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۰۶ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت میلاد درخشانی

تالار وحدت
۰۸ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت دو نوازی اردال آکایا (ترکیه) و جرونیمو مایا (اسپانیا)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت سهیل نفیسی

تالار وحدت
۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت کوئینتت تهران

تالار رودکی
۱۴ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
:  ۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه سل فرندز؛ دوره دوم اجراهای موسیقی تجربه

تالار رودکی
۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
:  ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت افسانه موسیقی ژاپن «کیتارو»

تالار وزارت کشور
۱۶ اردیبهشت تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه راستان

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آنسامبل اِنسو - دوره دوم اجراهای موسیقی تجربه

تالار رودکی
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰
:  ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت دوئت لیرا؛ دوره دوم اجراهای موسیقی تجربه

تالار رودکی
۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۱:۳۰
:  ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت هنرجویان خانه فرهنگ سیحون

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم زیر سقف دودی

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم اکسیدان

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم دریاچه ماهی

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم قهرمانان کوچک

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم شنل

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم غیرمجاز

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم محمد رسول الله

:  ۲,۰۰۰، ۳,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۵,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

فیلم کارگر ساده نیازمندیم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم پا تو کفش من نکن

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم گشت ۲

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم ابد و یک روز

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم ویلایی ها

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم احتمال باران اسیدی (هنر و تجربه)

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم اروند

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم فروشنده / The Salesman (هنر و تجربه)

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم لانتوری

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم نفس

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم سلام بمبئی

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه گریم زیبایی و میکاپ

آموزشگاه سینمایی روزنه
۰۲ دی تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم سینمایی و تئاتر

آموزشگاه سینمایی روزنه
۰۲ دی تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان

۲۹ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی آواز ماریو تقدسی(مناسب برای تمامی سبک‌های آوازی)

تالار رودکی
۰۷ اردیبهشت تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر از ایده تا اجرا- دوره پنجم مقدماتی

آموزشگاه پالت
۲۵ مهر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۱۲ اسفند تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

همایش هوشمندی در مدیریت کسب و کار دوره سوم

مرکز همایش های بین المللی نیایش
۲۰ اردیبهشت ساعت ۰۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

سمینار مذاکرات حرفه ای در وصول مطالبات فروش

:  ۱۱۸,۰۰۰ تومان

کارگاه کلاسهای بازیگری مدرسه متد- دوره جدید

تماشاخانه فانوس
۰۱ بهمن تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با تله‌های زندگی

:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و سخنوری

:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گویندگی و اجرای زنده

پلاتوی انقلاب
۱۰ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه برگه نمونه (تنها برای تست)

تالار بیضای اردبیلی (اردبیل)
۱۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خلاقیت کودکان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۸ بهمن تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش گریم مقدماتی تا پیشرفته

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۸ دی تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی زدایی در بازیگری و کارگردانی

:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش بازیگری

پلاتوی انقلاب
۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه نمایشنامه نویسی

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی کودک و نوجوان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری وکارگردانی دوره شانزدهم

تئاتر گندم
۲۰ اردیبهشت تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن کودک

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن مقدماتی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئاتر خلاق کودک

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی زیر لعابی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سفال و خلاقیت کودکان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه خلاقیت

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی کودکان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مجسمه سازی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سجاد تابش

:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه فیلم برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۰۸ آذر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویژه بازیگری - آموزش تا اجرا (۶ ماه)

تئاتر مستقل تهران
۲۹ اسفند تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان