نمایش ها

نمایش آه بر انکار ماه

فرهنگسرای ارسباران
۲۵ بهمن تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰

نمایش ریچارد سوم

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ بهمن تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هجده

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ بهمن تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هنر

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۸ دی تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش من دختر بودم پسر شدم

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۱ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم‌ ها

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۰۲ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش صید ماهى در دریاچه یخ زده

تئاتر باران
۱۱ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش درنیومده

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۱ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دریازدگی

تئاتر باران
۱۲ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مینی مالیست ها

تالار ناصرخسرو
۱۶ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش اهالی هوا

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۱۵ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش مستند شلتر

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۸ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه ببر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۲۲ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش قصه علیمردان خان

عمارت ارغنون- سالن ۱
۰۳ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مات

تماشاخانه شانو
۰۲ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی شیش و بش

عمارت ارغنون- سالن ۲
۰۳ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اسب های پشت پنجره

خانه مهر رضا
۰۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی وقتی کبوتران ناپدید شدند

تئاتر مستقل تهران
۲۶ بهمن تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نگاهمان می کنند

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۵ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی از آزادی تا هرج و مرج

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۲ اسفند تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی پسر حاجی بابا جان

موسسه بهاران- سالن خوانش خانه ساعدی
۰۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چهار صندوق

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۷,۰۰۰ تومان

نمایش ماندنی

عمارت ارغنون- سالن ۲
۰۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرزداران

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرگ و دوشیزه

تئاتر باران
۰۵ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پیانیستولوژی

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۵ بهمن تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پاشیده

ساختمان صنایع چوبی ایران (پارکینگ عمومی)
۲۸ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آنام

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۵ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اگه بمیری

تئاتر مستقل تهران
۱۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیژن و منیژه

فرهنگسرای امام خمینی (ره) - زنجان
۰۳ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش آبی مایل به صورتی

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۰۶ آذر تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش شرقی غمگین

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۰۳ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۱۳ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پهلوان

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۱۶ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کرنیتز

تالار محراب - سالن کوچک
۲۰ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرده جنایت‌های زن و شوهری‎

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۸ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلام و خداحافظ

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنجاب ها

خانه نمایش دا
۰۳ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش چشم‌هایی که مال توست

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۱۶ دی تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی ملودی شهر بارانی

فرهنگسرای رسانه
۲۸ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندانی خیابان نواب

اداره تئاتر - خانه نمایش
۲۳ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش میرمهنا

تماشاخانه سرو
۱۲ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش صالحان (عادل ها)

عمارت ارغنون- سالن ۲
۲۶ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش چند روایت مجهول و روزانه

تماشاخانه شانو
۲۳ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تابوت سعادت

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۰۱ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خشت اول

خانه فرهنگ فدک
۰۵ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خروس

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۰۶ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی لیلی و مجنون

تالار فردوسی
۰۸ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ماجراهای حسنی و عمو رادش

فرهنگسرای ابن سینا
۱۲ دی تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش ماراساد

تالار حافظ
۲۶ دی تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندانی خیابان دوم

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۳ بهمن تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خروس زری پیرهن پری

عمارت ارغنون- سالن ۱
۱۲ بهمن تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرمز

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۲ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دوئت

پلاتو روباز مجتمع فرشچیان شهر اصفهان
۰۲ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خشم شدید فیلیپ هوتس

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۲ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسب

کارگاه دکور بنیاد رودکی
۱۲ بهمن تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش فهرست مردگان

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پیکر زن همچون میدان نبرد

عمارت ارغنون- سالن ۲
۰۲ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خدانگهدار آقا

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش رئال مادرید ١١ بارسلونا ١

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۲۰ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چیدا

تماشاخانه سنگلج
۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کارد، ترنج، زلیخا

تئاترشهر - سالن سایه
۱۷ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش باغ وحش شیشه ای

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۸ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مصایب یک رقصنده پاپتی

عمارت ارغنون- سالن ۱
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش در مه بخوان

تماشاخانه سنگلج
۱۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فتوحات گلشیری

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فلاى مود

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۲ اسفند تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مایلند

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ اسفند تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بنگاه تئاترال

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۲۲ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ و دوشیزه

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ بهمن تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه شهرآواز

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
۰۳ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

استند آپ کمدی گ‌ زیده

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۳۰ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوى کابوى

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۵ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شازده و پهلوان

سرای محله مرزداران
۲۵ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پدرانه

تالار محراب - سالن کوچک
۲۰ بهمن تا ۰۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه از فکر تا اجرا

تئاتر باران
۰۶ اسفند تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه بازیگری از هیچ

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی (جردن)
۰۱ تیر تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (ایده تا اجرا) دوره چهارم

:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خلاقیت در سینما (از ایده تا فیلمنامه)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۲۹ آذر تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی گویندگی و اجرا در تلویزیون

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۰
۰۳ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی گویندگی خبر

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۰
۰۳ اسفند تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی چگونه تیزر تبلیغاتی بسازیم

انستیتو مهندسی نفت
۰۴ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱۳۰,۰۰۰ تومان

جنگ جنگ از ملک تا ملک

مجتمع فرهنگی هنری تلاش
۰۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تکنیک بازیگری مقابل دوربین

خانه فرهنگ آوا
۰۵ آذر تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

خانه فرهنگ آوا
۰۱ آذر تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تکمیلی دوبلاژ

آکادمی هنر آوای فروهر
۰۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما (وحید جلیلوند)

خانه فرهنگ آوا
۰۲ آذر تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی برنامه سازی رادیو و ارتباط با میکروفن

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۰
۰۹ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خلاق بازیگری

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۰
۰۴ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
۰۹ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰

کارگاه آموزش عکاسی مقدماتی

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۲ دی تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی ۲ (پیشرفته)

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۳ دی تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان و نمایشنامه‌نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آبان تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه رهایی از چرخه رنج

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن C3-2)
۱۰ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول عملی فیلمسازی

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۰
۰۵ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Zootopia

پردیس سینمایی قلهک
۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نهمین دوره دیجیتال مارکتینگ

آکادمی کسب و کار نیکان
۱۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی (جردن)
۲۰ آذر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تدوین بهرام دهقانی

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی (جردن)
۲۰ آذر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

نشست دیالوگ‌درمانی |با محمدرضا زمانی خطیبی|

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۰۶ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن ترجمه

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران
۰۹ آذر تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی سینما (از مقدماتی تا پیشرفته )

خانه فرهنگ آوا
۰۳ آذر تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش دوبله و گویندگی

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن C3-2)
۰۸ دی تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی تئاتر

خانه فرهنگ آوا
۲۳ آبان تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی سازهای ایرانی، جهانی، موسیقی کودک و آواز

:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه صداپیشگی

گالری برسام
۱۴ دی تا ۰۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ آبان تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ آبان تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۹ مهر تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم زیبایی و میکاپ

آموزشگاه سینمایی روزنه
۰۲ دی تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم سینمایی و تئاتر

آموزشگاه سینمایی روزنه
۰۲ دی تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر از ایده تا اجرا- دوره پنجم مقدماتی

آموزشگاه پالت
۲۵ مهر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۸ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کلاسهای بازیگری مدرسه متد- دوره جدید

تماشاخانه فانوس
۰۱ بهمن تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه برگه نمونه (تنها برای تست)

تالار بیضای اردبیلی (اردبیل)
۱۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۸ بهمن تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آموزش گریم مقدماتی تا پیشرفته

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۸ دی تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی زدایی در بازیگری و کارگردانی

:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه نمایشنامه نویسی

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه فیلم برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۰۸ آذر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویژه بازیگری - آموزش تا اجرا (۶ ماه)

تئاتر مستقل تهران
۰۱ اسفند تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان