نمایش ها

نمایش پناه‌کاه

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۲ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش آلندۀ نازنین

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۷ تیر تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش مانش

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۱۷ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش سفید

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۶ مرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش تب

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش سربازخونه

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۰۲ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شکوفه های گیلاس

تئاترشهر - سالن اصلی
۳۰ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فائزه یوسفی

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۵ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیوشیما

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ مرداد تا ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس‌های تهران

خانه نمایش دا (سالن شماره ۲)
۲۷ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش متل قو

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۳ مرداد تا ۰۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش نامه‌هایی بر دوش تندباد

بوتیک تئاتر ایران
۲۰ مرداد تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش در به در

مجموعه خانه هنر آبان
۰۳ مرداد تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش تن داده

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۲ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش پایین، گذر سقاخانه

تماشاخانه سنگلج
۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش جلیقه زردها

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۰۹ مرداد تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش نامه های برگشتی

تماشاخانه اهورا
۰۶ مرداد تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش پیش از کشتن

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۸ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین نوار کراپ

تماشاخانه شانو
۰۹ مرداد تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش از مجهول به مجهول

عمارت سیمرغ - سالن دو
۰۹ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش اپرای عاشورا

تالار وحدت
۱۹ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنگ چهره زنانه ندارد

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۰ مرداد تا ۰۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شورایی بلوبری

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۶ مرداد تا ۰۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش آناتول

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۰ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش دو روایت مجهول

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۲۰ مرداد تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش آیزنهاور ۴:۵۷

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۱۱ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

نمایش شام خداحافظی

تماشاخانه ملک
۲۶ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش باغ وهمی شیشه ای

عمارت سیمرغ - سالن یک
۲۰ مرداد تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش جانور

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۱ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش تلویزیونگاری افسرنازی و لهستان

عمارت سیمرغ - سالن دو
۲۰ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش تراژدی مکبث

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۳ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش ترمه و طلا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۰ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرماگدون ۲۰۶۰

تماشاخانه سبحان
۲۳ مرداد تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش قتل در ساعت خاموشی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۲ مرداد تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش تاکسیدرمی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۵ مرداد تا ۰۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش دعوتنامه

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۰ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیوگرافی: یک بازی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سینما صحنه

تماشاخانه ملک
۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش دریایی مرغ

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیاریحون

تالار محراب - سالن استاد جعفر والی
۲۴ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایش موتورخونه

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۷ مرداد تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش تااون

تئاترشهر - سالن سایه
۲۸ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش لباسی برای مهمانی

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ - تجربه)
۲۰ مرداد تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش اعترافاتی درباره زنان

تماشاخانه اهورا
۲۳ مرداد تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خطاب به پدر

عمارت روبرو
۲۳ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیست متری دهخدا یا قصه ی ظهر پنجشنبه

تئاترشهر خرم آباد
۲۲ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شکم

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۲۳ مرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش گربه در نیمه شب

مجموعه خانه هنر آبان
۲۶ مرداد تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خوابمردگی

تماشاخانه اهورا
۲۵ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دور از دسترس اطفال نگهداری شود

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۲۶ مرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی بزرگ

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه دقیقه تا زمستان

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۰ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانه خراب

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۲۷ مرداد تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
گردش ها

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهنمایی راهنما

:   و ۲,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه عامری‌ها

:   و ۲ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی حمام سلطان امیر احمد

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه طباطبایی‌ها

:   و ۲ تومان

بازی پلاک

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

اجرای شنیداری خیابان «ارباب جمشید»

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن پلاس جنوب

دن پلاس جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمانشاه

دن کلاب کرمانشاه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی تست

:   و ۲ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرج

دن کلاب کرج
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن پلاس دریاچه

دن پلاس دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی شربت همایونی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی اسطوخودوس

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مهمان ناخوانده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گندم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۲,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۱۱,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ادختر انار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیمردان خان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرمشیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلاس پرحاشیه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانم، آقا کارگردان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده فقط بهونه بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیولا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسن کچل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده مجازی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانواده معمولی عجیب

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های شهرما

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبیب الملک

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افتتاحیه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

کارگاه آنلاین انیمیشن فیلشاه

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

ورکشاپ کلاس نویسندگی استاد رضوی

۲۵ فروردین تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دالان/ اجرا

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چهار فصل بازیگری

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس از کلوزآپ تا لانگ شات

موسسه رسانه کهن وانیا
۲۸ خرداد تا ۰۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس مکانیزم ذهن در بازیگری

موسسه رسانه کهن وانیا
۲۹ خرداد تا ۰۶ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس مبانی عکاسی

موسسه رسانه کهن وانیا
۳۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس بازیگری خلاق

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۲ تیر تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس پیدایی فیلمنامه

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۱ مهر تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس رفتار بازی ساز

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۳ تیر تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نویسندگی استاد رضوی

:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان