نمایش ها

نمایش خماری

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۴ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیخودی

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۱۸ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

تماشاخانه ملک
۱۸ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقط او نمی دانست

تماشاخانه اهورا
۲۰ اردیبهشت تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش مضحکه سیاه

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۷ بهمن تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش چخوف‌خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه

تماشاخانه ملک
۱۷ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب شک

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۴ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اول شخص مفرد

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۵ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۷۵,۰۰۰ و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آنتیگون

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۲ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش آدولف کوچولو

تماشاخانه هیلاج
۱۴ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سقوط

عمارت سیمرغ - سالن یک
۱۴ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرگوش

پردیس سپند (سالن شماره ۲)
۱۴ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش چهرازی

عمارت سیمرغ - سالن یک
۲۱ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بالابرِ غذا

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم ماه

تماشاخانه مشایخی (چهارراه ولیعصر)
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش کِریم

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۲ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش کریم لوژی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش سگ سورتمه

پردیس سپند (سالن شماره ۲)
۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش حیاط(ت) ناتمام خانه ورنوسفادرانی

بوتیک تئاتر ایران
۰۵ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش رازِ باغِ پُشتِ پنجره

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن نگاه)
۲۲ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی شاید نجات یابیم

تماشاخانه آکادمی سمندریان
۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی آب و آئینه

تماشاخانه اهورا
۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرز

تالار شهر شهرداری - خنج
۳۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تجربه های اخیر

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۱۱ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق ممنوع

تماشاخانه حافظ - کاشان
۱۲ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش متروی شماره ۹

تماشاخانه شانو
۱۸ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ با سوراخ اضافه

بلک باکس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- بابلسر
۲۰ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی بازی نمایش

تماشاخانه شانو
۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مکبث

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۸ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش توپ شناور

پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۱۴ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش سودولوس

پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۱۴ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کلاس ۱/۱

فرهنگسرای امید
۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آدم آدمه

سالن شهید انصاری - رشت
۲۷ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش میز

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۱ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش تو یه مرگ به من بدهکاری

عمارت سیمرغ - سالن دو
۲۲ اردیبهشت تا ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی حسی موضعی

مجموعه خانه هنر آبان
۲۲ اردیبهشت تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس گردن گیری

تماشاخانه اهورا
۱۸ اردیبهشت تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بک تو بلک

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۲ دی تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش نصفِ شبی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرار

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چه کسی جوجه تیغی را کشت؟

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۱۴ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۱:۳۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش تازه وارد

عمارت سیمرغ - سالن دو
۰۱ خرداد تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش لوترِک

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۲۵ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش آن سوی آینه

تالار وحدت
۱۷ فروردین تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش حلقه های زمان

تماشاخانه شانو
۲۵ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنگ کاغذ قیچی

عمارت سیمرغ - سالن دو
۲۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش در اسکله

مکتب خانه تئاتر آن - بابل
۲۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آدم و حوا

عمارت سیمرغ - سالن یک
۲۲ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش مارماهی

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۲۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیا جلوتر

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۲۰ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایش درس بی‌پایان (چندپرتره‌از‌آموزش‌کاسپار)

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش موتوری

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش دختری در قطار

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۵ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاکسیدرمی TAXIDERMY

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۵ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نازگل

تماشاخانه سنگلج
۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مائوزر

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ خرداد تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیمای شنبه ها

تماشاخانه خاتون
۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسب‌های انباری

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۱ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرسه در تاریکی

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۰۱ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش آناکارنینا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۱ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بچه های تک استریت کارلو

تالار هنر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رافلسیا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۱ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۲۲۲

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهادت پیوتر اوهه

تالار حافظ
۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش شام آخر

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ اردیبهشت تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش باغ

باغ کتاب - پردیس کرهال
۰۱ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش شکوفه های گیلاس

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۶ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مخاطب

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۶ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش درهم تنیدگی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۳۰ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۸ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش بهشت حکیم الله

تئاترشهر - سالن سایه
۰۱ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی چرا زندگان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۲ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیولای چوبی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۶ اردیبهشت تا ۲۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیو و دلبر

تالار وحدت
۱۸ خرداد تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت گروه ماکان

سالن آمفی تئاتر فنی حرفه ای (ایلام)
۲۶ اردیبهشت تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت سهراب پاکزاد

سالن رویال هتل اسپیناس پالاس
۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ایوان

سالن اکو مال - کرج
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

مرکز همایشهای برج میلاد
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۵,۰۰۰، ۳۹۵,۰۰۰، ۳۸۵,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت سهراب پاکزاد

سالن رویال هتل اسپیناس پالاس
۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت شب های موسیقی ایران|داوود فیاضی، بهاره فیاضی، گوهرناز مسائلی

موزه موسیقی ایران
۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

سالن آمفی تئاتر فدک (اردبیل)
۲۸ اردیبهشت تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

سالن اکو مال - کرج
۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت شب های موسیقی ایران|مهدی امامی، هوشمند عبادی، آرش غفاری، کیوان طاهری

موزه موسیقی ایران
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آصف آریا

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۵,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

تالار مجلل (رشت)
۳۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۵,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۵,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت همای و مستان

سالن آمفی تئاتر فدک (اردبیل)
۳۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روزبه بمانی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۱ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت همای و مستان (تبریز)

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
۰۱ خرداد تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روزبه بمانی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۲ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ماکان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۷ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۹ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت سهراب پاکزاد

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آنلاین رسیتال پیانو آرش گوران ساده همچون برف

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش کشمیر | جواهری در شمال هند |

:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی تست

:   و ۲ تومان

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهنمایی راهنما

:   و ۲,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه عامری‌ها

:   و ۲ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی حمام سلطان امیر احمد

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه طباطبایی‌ها

:   و ۲ تومان

بازی پلاک

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن پلاس جنوب

دن پلاس جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمانشاه

دن کلاب کرمانشاه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن پلاس دریاچه

دن پلاس دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرج

دن کلاب کرج
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
فیلم‌تئاتر ها

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مهمان ناخوانده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وصال خوانی درباره‌ی چند بیشعور

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دیالوگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گندم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۱۱,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۲,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه دوره جامع تئاتر

موسسه خونه‌کار دگره
۲۷ آبان تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

همایش راه سوم | موفقیت

سالن همایش هتل بین المللی ارم
۰۶ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگاه نویسندگی استاد رضوی

۱۰ آذر تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

دوره آموزشی بازیگری سینما | دانشگاه هالیچ (Haliç) استانبول

:   و ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دالان/ اجرا

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چهار فصل بازیگری

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ کلاس نویسندگی استاد رضوی

۲۵ فروردین تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)