نمایش ها

نمایش ۳شنبه های مبارک | خیمه شب بازی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۲۳ خرداد تا ۰۶ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش امشب به صرف بورش و خون

باغ کتاب - بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی
۲۲ فروردین تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مَثلِث

تئاتر هامون
۲۰ اردیبهشت تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاک سفید

تماشاخانه هیلاج
۰۳ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش جیب‌هایی پر از نان

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۵ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۲۴۲۴

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۰ خرداد تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش هاله

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۹ خرداد تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیوجرسی

تماشاخانه ملک
۰۵ تیر تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سینگل

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۳ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۷۵,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خیابانخانه

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۰۵ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۹ خرداد تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاری

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۳ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش تایتان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۴ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش جزیره

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۱۰ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش خماری

تماشاخانه هیلاج
۱۵ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۹۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مختصر گزارشی از یک تئوری

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۱۰ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش گمشده | Missing

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۱۰ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش وی اِی آر

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۲ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش پستو

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۴ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ننه دلاور و فرزندانش

تالار محراب - سالن استاد جعفر والی
۱۷ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس توبه‌نامه نویسی اسماعیل بزاز

تئاتر هامون
۱۷ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دموکراسی با طعم همبرگر

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۴ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش قفس

تماشاخانه مشایخی (چهارراه ولیعصر)
۱۴ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاه لیر

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۵ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش در جستجوی بازیگر هملت

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۴ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش در انتهای گلو

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۴ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش گور به گور

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۴ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش چاپلین

تئاترشهر - سالن اصلی
۳۱ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بوی سیب

برج آزادی - سالن اصلی
۳۱ تیر تا ۰۲ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش ده و ده دقیقه

تئاتر هامون
۱۷ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش نه سرخ نه سبز سفید بود

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۲۸ تیر تا ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق ورونیکا

خانه هنر دیوار
۳۱ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین دختر

خانه هنر دیوار
۳۱ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانم و آقای آدلر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۰ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پشیز

تئاترشهر - سالن سایه
۰۲ مرداد تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شکستن خط فرضی

تماشاخانه ملک
۰۴ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش لوپ

تئاترشهر - سالن سایه
۰۲ مرداد تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش ماریا

تئاترشهر رشت - سالن سردار جنگل
۰۵ مرداد تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرش

تماشاخانه ایران مال - سالن شماره ۲
۰۴ مرداد تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش روانی

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۰۳ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیگموند

تالار حافظ
۳۱ تیر تا ۰۲ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش حق با مردم بود

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مالنخولیا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۹ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش نگاتیو

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۳۱ تیر تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سی و یک رویا

سالن کُر هال پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب
۲۹ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰۷,۰۰۰ و ۲۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خون‌مردگی

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۱ مرداد تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش اگه بشه چی میشه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۲۹ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیرق سرخ

محیط باز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲۳ تیر تا ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

نمایش زنده بگور

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۳۱ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ نویسنده

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۲۹ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش هملت پسر انسان

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۳۱ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش یک قتل قانونی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۹ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پسر مُسرِف

خانه هنر دیوار
۳۱ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش شالهنگ

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۷ مرداد تا ۰۷ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس شهر خاموش

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۹ تیر تا ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دردسرهای مرد مرده

سینما ایران - خانه هنر آریا
۰۳ مرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰ و ۲۱:۴۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش روال عادی

تماشاخانه افرا - رشت
۰۶ مرداد تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

رویداد هفده دقیقه صحنه‌ی خالی

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۳۰ تیر ساعت ۱۹:۳۰

نمایش دعوت به مراسم قطع دست

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۳ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان
گردش ها

بازی شبهای روشن

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی لاله‌زار

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی mafia twilight

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | اسکیپ رومیست

۱۶ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا ویستا

موسسه فرهنگی ویستا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بیگ باس

خانه بازی بیگ باس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی کوچه

راهنمایی راهنما

راهنمایی آخرین سینما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا پدرخوانده

مافیا پدرخوانده
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بلک شات

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا وان

مافیا وان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بازِ خفن

کافه ونوم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | سون کلاب

کافه سون
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | کافه میت

باشگاه بازی‌های فکریِ "میت"
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی با دیدن راهنمایی اول، ۵ امتیاز این ماموریت رو از دست می‌دی.

بازی مافیا سیتی

مافیا سیتی
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

بازی لیگ مافیا | میز محاکمه

Y Game Club
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا دیالوگ

باشگاه ورزشی فکری دیالوگ
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی رنگارنگ

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی تست راهنمایی

:   و ۱۳۱,۱۵۵ تومان

بلیت ورودی سکه بده تخفیف بگیر

بلیت ورودی بلیت ورودی سینما

بازی راز کارت‌ها

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی جوهری که باهاش کتاب نوشته شده 

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی طرح قدیم

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی هم‌راه با مستوفی‌الممالک در ونک

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی خُوَردین

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

بازی سعدآباد

:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

بازی کلوز آپ

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی یک پیاده‌روی ساده

:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

بازی تهران ۱۳۱۹

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی ساختمان بلند

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی راز آتش

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی راز آب

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب جنوب

دن کلاب جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گوهردشت

دن کلاب گوهردشت
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب دریاچه

دن کلاب دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اسلامشهر

دن کلاب اسلامشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب فردیس

دن کلاب فردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ساری

دن کلاب ساری
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب بابلسر

دن کلاب بابلسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب همدان

دن کلاب همدان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سعادت آباد

دن کلاب سعادت آباد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مشهد (آبکوه)

دن کلاب مشهد (آبکوه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گلاب

دن کلاب گلاب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پردیس

دن کلاب پردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرداویج

دن کلاب مرداویج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مهرویلا

دن کلاب مهرویلا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ورامین

دن کلاب ورامین
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب قائمشهر

دن کلاب قائمشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب رشت

دن کلاب رشت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کاشان

دن کلاب کاشان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب نوشهر

دن کلاب نوشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شهریار

دن کلاب شهریار
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب VIP

دن کلاب VIP
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سوهانک

دن کلاب سوهانک
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب قم

دن کلاب قم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی مافیا | گیم‌کلاب ناپل

گیم‌کلاب ناپل
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی سوغاتی

بازی مافیا | دن کلاب رودهن

دن کلاب رودهن
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب لاهیجان

دن کلاب لاهیجان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا آن‌وان

کافه آن‌وان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | کافه یانا

مافیا کافه یانا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دومین لیگ مردمی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مهمان ناخوانده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیطونی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر انار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیمردان خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرمشیر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلاس پرحاشیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانم، آقا کارگردان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده فقط بهونه بود

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسن کچل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده مجازی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانواده معمولی عجیب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های شهرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبیب الملک

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افتتاحیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماکوندو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شمس پرنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فالومی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی ناگهان پیت حلبی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سکوت سفید

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایرانیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی چل گیس وشازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی زندان آلکاتراز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اعجوبه بازیگری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز و روزگاری بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نینا و جادوی ماه‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دشمن مردم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی دو‌گانه اندرو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیژن و منیژه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاماران

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان‌های سرد شب

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سلاح سرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل بهار نارنج

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کبوتری ناگهان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایستادن به وقت رفتن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاباش خوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهادت پیوتر اوهه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده و گدا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هانسل و گرتل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیترپن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پوستین زرین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری دریایی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بابا لنگ دراز

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش کمانگیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عبدالرضا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیچ نگو هملت فقط سه روز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گربه در نیمه شب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت دوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت سوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بهرام به روایت هفت پیکر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پروانه الجزایری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت چهارم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت پنجم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت ششم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | انتها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جعفرخان از فرنگ برگشته

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی جیجک علیشاه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاترگراف (فصل اول) | چه می شود فردا؟!

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه شهرزاد به روایت سنمار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جهنم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر میس جولی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوریولانوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر توفان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایش در ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | داغی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیم سیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدایگان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پاییز هفت عصر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ژیمناستیک تکه پاره‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی در حاشیه‌ی شهرت

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی نَبشِ قبرِ نهال

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی چند نفس بی پدری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | من کی هستم!؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتاقی در هتل پلازا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارد، ترنج، زلیخا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی الکترا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شانزده سنگ / خانم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آسیناریا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آنتیگونه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گزارش سرگذشت دو روزنامه نگار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی فدرا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی عصری عصرگاهی عصرآباد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی ادیپ شهریار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قاجارنامه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تولدت مبارک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نوری که هست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | یک مرد، یک وضعیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ساختمان زیبا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجراخوانی خانه عنکبوت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راهب و راهبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی فرشته ها

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت اول

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت سوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت پنجم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت ششم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هفتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هشتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت نهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سیزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهاردهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پانزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ساسیزم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عصر طویلگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بازرس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عروسی خون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چشم اندازی از پل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غایب مدرسه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیش و بش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی خیال پردازی ناسازگار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی میان ابرها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتول سورون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ارور ۴۰۴

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میدان پارلمان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حظیان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو با کدام باد می روی؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیاتر بد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گتو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دکلره

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ریچارد II

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وقتی کبوترها ناپدید شدند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومئو و ژولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ولپن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسوس خوار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای تولید تئاتر مستقل تهران

:   و ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ناخودآگاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های در گوشی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه قرن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کنسرت نمایش مُلک عُشاق

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کنسرت نمایش در اندرونم بشارتی است

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گمشده در یانکرز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسیح اجباری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین بازی

برنامه ها

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

مستر کلاس پیچینگ، پروپوزال و استیتمنت نویسی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فصل‌نامه فیلم سبز

:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی دیدن و دیده شدن

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۰ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ایده تا اجرا

تماشاخانه داستان ما
۱۵ خرداد تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فقه، آزادی و حقوق مدرن / برای شهروندانِ ایرانِ امروز

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۲ تیر تا ۰۳ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۳۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۳
:   و ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی پایان سلطنت به روایت سران پهلوی (۳)

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۶ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی محیط زیست و شهروندی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۲ مرداد تا ۰۳ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تولید فیلم‌های یک دقیقه‌ای

آموزشگاه سینمایی پروین - رشت
۰۱ مرداد تا ۰۲ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اجرای زنده پادکست نظریه همه چیز | استرینگ کست (String cast)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۴ مرداد تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی خوانشِ فلسفیِ سینمای شاعرانه

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۰۱ مرداد تا ۰۹ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه تئاتر مولوی

تالار مولوی
۲۵ مرداد تا ۲۵ مهر ۱۴۰۳
:  ۶,۰۰۰,۰۰۰ و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
xj