نمایش ها

نمایشنامه‌خوانی پیک نیک در میدان جنگ

تئاتر باران
۰۴ مهر ساعت ۱۳:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش لافکادیو

تئاتر باران
۰۴ مهر ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هاراگیرى

تئاتر باران
۰۴ مهر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به صدای زمین گوش کن

مکتب تهران
۰۴ مهر ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش بچه‌های خاکستری

تئاتر باران
۰۵ مهر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش با هم شدن

تئاتر باران
۰۵ مهر ساعت ۱۳:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش کالاندولا

تئاتر باران
۰۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل شکار بادبادکها

مکتب تهران
۰۵ مهر ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش آلبوم خانوادگی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۲ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تو کجا بودی وقتی اوفلیا خودشو کشت؟

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۹ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقل عاشقی

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۱ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش آرش نامه

تئاتر باران
۰۶ مهر ساعت ۱۳:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زبان اصلی

تئاتر باران
۰۶ مهر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کرم های خاکی

تئاتر باران
۰۶ مهر ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

مکتب تهران
۰۶ مهر ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی رئال

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۵ مهر تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فاصله کانونی

تئاتر مستقل تهران
۰۱ مهر تا ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش دفترخونه

تئاتر باران
۰۷ مهر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تجربه های اخیر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۱ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ملاقات با کیا

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۰۷ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرباز شال بلند

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش علیا مخدره

مجموعه فرهنگی سرچشمه
۰۱ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمان صفر مطلق

تئاتر مستقل تهران
۰۸ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دهانی پر از کلاغ

پردیس تئاتر تهران - سالن استاد محمد
۰۲ مهر تا ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مده آ

تئاتر مستقل تهران
۰۹ مهر تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ و پنگوئن

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۱ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عند از مطالبه

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به روی نی

تماشاخانه سرو
۰۳ مهر تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش آخر خط

عمارت روبرو
۰۳ مهر تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خدایگان

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۴ مهر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش چاه مسموم و طریق مغموم

فرهنگستان هنر، سالن ایران
۰۸ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مینیمالیست هایی برای کودکی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۲ مهر تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاتر بد

تئاتر مستقل تهران
۰۴ شهریور تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۱ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش عالیجناب اژدها

تالار ناصرخسرو
۰۲ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مثل من، مثل تو

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۱ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۱ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تئاتر

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۵ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش یک اتفاق کوچک

تالار محراب - سالن کوچک
۰۴ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرده ریگ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش اژدهاک

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۵ مهر تا ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آخر بازی

تماشاخانه فانوس
۰۸ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۶۱/۱۰/۰۱

تماشاخانه فانوس
۱۰ مهر تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش گوریل

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۸ مهر تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مثل شلوار جین آبی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۵ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مسئله غامض

تئاتر باران
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مُزا مُزا

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۵ مهر تا ۰۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اضطراری

تالار حافظ
۰۸ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۲۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۵ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آوانتاژ

تالار حافظ
۰۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تروکاژ

تالار محراب - سالن اصلی
۰۳ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بن و دیوها

کانون فرهنگی و تربیتی امام خمینی
۱۰ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش موش + گربه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ شهریور تا ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ‎کافه پولشری

کافه خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۵ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی درد

تماشاخانه شانو
۲۱ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای آقای ع

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۵ مهر تا ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دل سگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۵ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مده آ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟‎

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۲ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

رپرتوار عصر تجربه | دوره دوم

:  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

مدرسه خوانش
۱۸ مهر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش حراج تئاتر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۰ شهریور تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

ورکشاپ آموزش فن بیان با متد استاد حمید سمندریان

سرای محله فردوس
۰۵ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مستند تجربی: مبانی و اندیشه ها

خانه فرهنگ کارفه
۰۴ مهر تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع بازیگری سینما

موسسه سینمایی فجر
۰۷ تیر تا ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تکوین تهران رویکردی انتقادی به شهر مدرن

مکتب تهران
۰۷ مهر ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ترکیب بندی تصویر در سینما (زیبایی شناسی)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی با جلال تهرانی

:  ۶۰۰,۰۰۰ و ۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی پین هول

مدرسه عکاسی رای نو
۰۴ مهر تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه علیه درام

کانون نویسندگی پاییز
۱۱ مرداد تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فن بیان گویندگی و سخنرانی

استودیو بهرنگ سیما فیلم
۲۵ مرداد تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۵:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی خلاق

کانون نویسندگی پاییز
۱۳ مرداد تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی لباس و نقش مد

خانه فرهنگ کارفه
۱۲ مهر تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساختن از هیچ (مبتنی بر نمایشنامه)

کانون نویسندگی پاییز
۱۴ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیالوگ

کانون نویسندگی پاییز
۱۶ مرداد تا ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی پیشرفته

کانون عکاسان ایران
۳۰ مرداد تا ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی پایه و پیشرفته

کانون نویسندگی پاییز
۱۷ مرداد تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

وبینار تخصصی Teacher Education

۲۲ مهر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم beauty and the beast

پردیس سینمایی قلهک
۲۴ مهر ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بقا در طبیعت |دوره‌ی جنگل|

:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۴ شهریور تا ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌ خوانی سفیر

سالن مربع
۲۹ مهر ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازی گوش

خانه فرهنگ کارفه
۰۹ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله تخصصی داستان

:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه مستندسازی خوانش

مدرسه خوانش
۱۸ مرداد تا ۰۳ آبان ۱۳۹۷
:  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی و قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۰۳ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خوانش مشارکتی عکس

مدرسه خوانش
۰۸ مهر تا ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرم و نقد

فرهنگسرای اندیشه
۲۲ مرداد تا ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۶۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری بهروز افخمی | اولین دوره

مدرسه فیلم تجربه
۰۴ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تحلیلی تاریخی سینمای تجربی؛ مبانی، اندیشه ها و کارکردهای سیاسی اجتماعی

:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فتومونتاژ

مدرسه عکاسی رای نو
۱۸ مهر تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی زبان انگلیسی در سفر

موسسه رایان کالج
۲۱ مهر تا ۲۱ آبان ۱۳۹۷
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اتاق جادوگری (کارگاه عملی ایده‌ پردازی و فتومونتاژ)

مدرسه خوانش
۱۴ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۶۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن داستان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اولین گام‌های داستان‌نویسی

مدرسه خوانش
۰۴ آبان تا ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد عملی

مدرسه خوانش
۰۶ آبان تا ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان فراواقع (چگونه خیال و کابوس و رؤیای خود و جمع را بنویسم)

مدرسه خوانش
۰۵ مهر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مرور نویسی

مدرسه خوانش
۰۶ مهر تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه همراه با دوربین با امور زنده‌ی دور و برمان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول داستان‌ نویسی

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تألیف در عکاسی

مدرسه خوانش
۰۹ مهر تا ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای کودکان

مدرسه خوانش
۰۵ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شاملو خوانی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۱۰ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساعدی‌ خوانی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۱۰ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا تصویر

مدرسه خوانش
۰۸ مهر تا ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان |‌ حضوری

مدرسه خوانش
۲۱ مهر تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جستارنویسی (رقص با ایده)

مدرسه خوانش
۰۱ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد فیلم: از تئوری تا عمل

مدرسه خوانش
۰۴ مهر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان | مجازی

مدرسه خوانش
۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

مدرسه خوانش
۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع دیجیتال مارکتینگ

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
۲۶ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷
:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه (از نمایشنامه تا اجرا)

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۱۶ شهریور تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۷:۰۰
:  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش بازیگری

آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
۰۴ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فهم و تحلیل فیلم (با نگاهی به سینمای ایتالیا در جنگ جهانی دوم)

مدرسه خوانش
۰۸ مهر تا ۰۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ مرداد تا ۲۰ دی ۱۳۹۷
:  ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

پژوهش آفتاب پارسی
۰۱ بهمن تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ مهر تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:  ۵,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:  ۲۰۰ تومان