نمایش ها

نمایش و همیشه پاییز

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۳ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دوچرخه‌ای برای سه نسل

تماشاخانه شانو
۰۹ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش زیپ

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۱۶ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش میراث یک قتل

تماشاخانه ایران تماشا
۲۷ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سفر شمال

فرهنگسرای مهر و ماه قیامدشت
۰۴ اسفند تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروسی خون

پردیس تئاتر تهران - سالن استاد محمد
۰۱ اسفند تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی استقلال پشت پرده

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۳ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چند؟ هیچ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۰ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خیاط

تماشاخانه شانو
۲۴ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش الف کاف شین

عمارت روبرو
۰۱ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کودک چهل ساله

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی آقای اشمیت کیه؟

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۰ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش فقرات بی ستون

عمارت روبرو
۰۲ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش حکم هفتم با شانس تبصره

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ رویای لاک رنگی

تالار محراب - سالن کوچک
۲۳ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آزمون

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۷ بهمن تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مانستر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۸ دی تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مهاجران

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش حاد

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پله

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۰۱ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زوزه سگ

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ - تجربه)
۰۵ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی روی پوست موز

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۳۰ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دکتر سایکو

تماشاخانه شانو
۲۴ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خون مردگی

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۳۰ بهمن تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

پرفورمنس نَه

تماشاخانه ایران تماشا
۰۱ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۱ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چند چرک نویس چروکیده

کافه تریای خانه نمایش مهرگان
۱۴ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مرد فیل نما

تماشاخانه شانو
۰۳ اسفند تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش فرسا

خانه تئاتر - سالن جوانمرد
۰۸ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جاده

فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
۰۴ اسفند تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش برهان

خانه هنر تالار علی معلم (کرمان)
۰۵ اسفند تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۲,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰، ۱۸,۰۰۰ و ۱۶,۰۰۰ تومان

نمایش دودمان

خانه هنر تالار علی معلم (کرمان)
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش محرمانه

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سنزا به ایتالیایی یعنی

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۰۴ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه شنبه، ۱۶ بهمن، ساعت ۲ نیمه شب

تماشاخانه تتماج
۰۴ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین نسخه دوم

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چخوف خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اپرای ۹۰

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۲ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش قهوه قجری

تئاترشهر - سالن اصلی
۲۳ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۹۵,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش عجیب السلطنه

تماشاخانه سنگلج
۱۶ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس ماراتن تاریخ هنر به روایت پیام فروتن

خانه هنر کاج
۲۳ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش اضافه حقوق

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تا اون

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگ

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۲ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ گوجه برزیلی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمستان ۶۶

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوسهای مرد مشکوک

تماشاخانه سنگلج
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آیینه آنتیگون

تماشاخانه شانو
۱۹ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش یک گفتگوی عاشقانه در صبح دل‌انگیز سرد زمستانی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ اسفند تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تنها خرچنگ خانگی لای ملافه‌ها خانه می‌کند اتللو

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۳ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۵ دی تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ابر شلوارپوش

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۰ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمستان/داخلی/خانه عروسک

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش حراج خانگی

تئاتر هامون
۲۸ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه شنبه های لعنتی

تئاترشهر - سالن سایه
۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اِلویرا ٢٠٢٠

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شک

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش یه گاز کوچولو

تئاترشهر - سالن سایه
۲۸ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آتن مسکو

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۰۷ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنهان خانه پنج در

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجهول

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۴ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش وامانده تهران

کافه تریای خانه نمایش مهرگان
۱۰ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آگوست در اسیج کانتی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۴ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم: IT: Chapter Two

پردیس سینمایی قلهک
۱۳ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه ۲ در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن گراند
۰۹ آذر تا ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان
گردش ها

نشست نگاهی به «جوکر»

:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

گردش هفت بادیه

:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گردش ری و ورامین: سفری در ۷۰۰۰ سال تمدن ایران زمین

:   و ۲۵۵,۰۰۰ تومان

گردش تورِ فستیوال موسیقی کوچه | بوشهر |

گردش تهران تا یزد

:   و ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

گردش هفت عروس کویر

:   و ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

گردش ریل و چای |سفری به سرزمین سرسبز گیلان|

:  ۲,۵۸۰,۰۰۰، ۲,۹۵۰,۰۰۰، ۲,۱۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۲

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۳

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی | دوره ۵

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گردش هزارو سیصدو سرگرمی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه یک روزه کاربرد اسطوره در سینما جوزف کمبل (سفر قهرمان)

موسسه فرهنگی پارد
۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شناخت ابزار بدن در تئاتر و سینما

انجمن نمایش استان تهران
۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۰۸ آذر تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین با مهدی کوشکی

موسسه هنری پلاک هفت
۱۹ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیدن و فرم

آکادمی هنرهای معاصر
۰۸ دی تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سینما

آکادمی سینمایی قرمز
۰۲ اسفند تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۹ آذر تا ۰۵ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی؛ سومین دوره مدرسه های تئاتر مکتب تهران

:  ۵,۴۰۰,۰۰۰ و ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان