نمایش ها

نمایش خنکای ختم خاطره

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۲ شهریور تا ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بازی در وقت اضافه

عمارت روبرو
۱۸ شهریور تا ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش نوشت سر

تئاتر مستقل تهران
۱۲ شهریور تا ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس آذر

تماشاخانه ملک
۱۲ شهریور تا ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوءتفاهم

خانه نمایش دا
۱۶ شهریور تا ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دوستان

تماشاخانه اهورا
۱۹ شهریور تا ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سیگار فقط سیگار

تماشاخانه هیلاج
۰۵ مهر ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آقا ذبیح

تماشاخانه ملک
۰۵ مهر ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تئاتر بی حیوان

تماشاخانه هیلاج
۰۵ مهر ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عمو هاشم

تماشاخانه سنگلج
۱۲ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دوستان کمدی

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آلم__آنی

تماشاخانه هیلاج
۲۵ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسموکینگ روم

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۹ مرداد تا ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیداری

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۶ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقرات بی ستون

عمارت روبرو
۱۱ تیر تا ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش حقایقی درباره یک ماهی مرده

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش بین یه عالمه ماهی

تئاترشهر - سالن سایه
۱۸ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش عبور

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۷ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

باغ فرهنگسرای نیاوران
۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیدن این نمایش جرم نیست

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۶ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمی از من را ببینید

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۳۰ شهریور تا ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسطرلاب ۱/۱

تئاتر مستقل تهران
۰۵ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرغ ماهیخوار

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۶ شهریور تا ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

تالار هنر
۲۳ شهریور تا ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ننه شهرزاد در سرزمین عجایب

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ مشکوک

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کجایی ابراهیم

تماشاخانه سرو
۰۱ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غرب حقیقی

تئاتر مستقل تهران
۳۰ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

باشگاه تئاتر مستقل

:  ۴۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

نمایش آنلاین نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم تست - زن‌ها فرشته اند

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ آبان

فیلم تا ابد - تست

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ مهر تا ۰۱ آبان ۱۳۹۹

فیلم تست

پردیس کورش، سالن گراند
۰۱ مهر تا ۰۱ آبان ۱۳۹۹

فیلم تست ۳۳

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ آذر

فیلم انیمیشن بنیامین

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ آذر

فیلم بنیامین

پردیس کورش، سالن گراند
۰۱ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۹

فیلم مثل یک عاشق - تست

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۹

فیلم تختی تست

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ اسفند

فیلم تست ۲

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۰۱ دی تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۹

فیلم حمال طلا تست

سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
۰۱ بهمن تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۹