نمایش ها

نمایش کمپراچیکو

تئاتر باران
۱۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروس روز دهم

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن اصلی
۲۰ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش قرار ملاقات

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۶ مهر تا ۰۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره کوخ

مجموعه تئاتر پایتخت
۱۶ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خونین زار

مکتب تهران
۱۵ مرداد تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم‌های بسته از خواب

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دریبل

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۳ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آتن مسکو

تئاتر باران
۱۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش قطار سانست لیمیتد

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش انتری که لوطی اش مرد

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ده سیاه پوست کوچولو

آمفی تئاتر مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف
۲۹ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
۲۵ مرداد تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره در پنجره

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۲ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خورشیدهای همیشه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۱۳ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لوسیا

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۲ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کار خانگی

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۶ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خورشید کاروان

تالار مرکزی شهر قم
۲۰ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش دزد قصه ها

فرهنگسرای ابن سینا
۱۶ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش راهمرد

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۵ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش سومین تیر

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن اصلی
۰۳ آبان تا ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش طپانچه خانم

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۹ شهریور تا ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رحمت

تئاتر شهر همدان- پلاتوی مجتمع شهید آوینی
۲۷ مهر تا ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی شب بخیر جناب کنت

فرهنگسرای رسانه
۲۹ مهر تا ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اعلام و

تالار ناصرخسرو
۱۶ مهر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دوازده خشمگین

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۰ مهر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجنون

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن علی نصیریان
۲۳ مهر تا ۰۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

روخوانی نمایشی نامزد ویولت

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۶ آبان تا ۰۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کروکی

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۶ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نمایش دل درکدام سوی سینه است

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۲۷ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش این یک پیپ نیست

تئاتر مستقل تهران
۱۲ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرد بالشی

مجموعه تئاتر پایتخت
۱۶ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خانه برناردا آلبا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۱۸ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مده آ سایه ای از یک زن

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۲۴ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ ملکه ژوکاست

تئاتر باران
۲۹ مهر تا ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بکت

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۳ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کوکوی کبوتران حرم

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۱۳ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی گالیله

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۶ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بین خودمان باشد

تئاتر آفتاب
۲۰ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دولت ضعیفه

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۷ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش زنده یاد زندان قصر

باغ موزه قصر (هواخوری ساختمان سیاسی)
۲۶ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش حکایت حکایت طبیب اجباری مولیر

تئاتر باران
۰۲ آبان تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسطوره مى شوم

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۳ مهر تا ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس شهر - بازى

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۰ مهر تا ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش فیلادلفیا

تئاتر باران
۳۰ مهر تا ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش فانوسهای تاریک بر گذرگاه خورشید

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۱ آبان تا ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ماراتن

خانه نمایش دا
۲۸ مهر تا ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش نذار این خواب تعبیر بشه

تئاترشهر - سالن سایه
۲۵ مهر تا ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرونده مختومه

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۲ آبان تا ۱۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پابرهنه در پارک

مجموعه تئاتر پایتخت
۲۴ مهر تا ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کرآوایی

عمارت روبرو
۰۲ آبان تا ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پایین گذر سقاخانه

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن محمدعلی کشاورز
۲۴ مهر تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیاوش در آتش

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن داوود رشیدی
۲۱ مهر تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرواز شماره ۷۴۵

تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اون دیگه اینجا زندگی نمیکنه

تماشاخانه سنگلج
۳۰ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۱۹۷۸

تئاتر مستقل تهران
۲۰ شهریور تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خوب بد زشت

سالن حافظ
۲۷ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری ویژه کودکان

آموزشگاه حرکت
۱۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰ و ۱۵:۳۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مورچه‌ها

تئاتر مستقل تهران
۱۲ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش گلن گری گلن راس

مجموعه تئاتر پایتخت
۰۷ آبان تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آکواریوم

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۷ آبان تا ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم تئاترهای باران

برنامه ها

دوره آموزشی تدوین فیلم (خصوصی در آموزشگاه)

:  ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی فیلمنامه نویسی

:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم سینمایی (چهره پردازی)

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی (جردن)
۰۸ تیر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بازیگری مقابل دوربین

:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه زندگی گروهی، تئاتر، بازیگری و طبیعت

تئاتر باران
۲۶ مهر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۶
:  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۴ شهریور تا ۰۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی منشی گری صحنه و برنامه ریزی

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۰ مرداد تا ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فتوشاپ (تدریس خصوصی)

:  ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی فیگور

آموزشگاه هنرهای تجسمی نماد
۲۰ مهر تا ۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات گردشگری و مهمان نوازی |با تاکید بر بازاریابی دیجیتال و ابزارهای نوین بازاریابی|

:  ۱۵۵,۰۰۰، ۲۵۵,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

کارگاه های بازیگری محراب
۰۲ مرداد تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش خوشنویسی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نماد
۱۷ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تیزر تلویزیونی

:  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA)

بنیاد خودشناسی راه رشد
۲۰ شهریور تا ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۹۵,۰۰۰ تومان

همایش باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۲۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی تئاتر

مجموعه تئاتر پایتخت
۰۱ آبان تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی رنگ‌شناسی در تصویر Color Conquest

موسسه هنری پلاک هفت
۱۵ شهریور تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش تئاتر برای خردسالان

آموزشگاه هنرهای تجسمی نماد
۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶
:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش تئاتر برای بزرگسال

آموزشگاه هنرهای تجسمی نماد
۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش گویندگی و فن بیان

آموزشگاه حرکت
۱۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

پردیس سینمایی قلهک
۳۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا (دوره دوم مبانی بازیگری تئاتر)

:  ۱۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۸ شهریور تا ۰۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در تئاتر مستقل

:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری برای دوربین به صورت تخصصی از نگاه کارگردان سریال هوش سیاه

موسسه هلیا فیلم
۱۷ شهریور تا ۰۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۰ مهر تا ۰۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۳۰ مهر تا ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازی های نمایشی (Improv Show)

:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۴ مهر تا ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی‌ های پیروزی دوره نخست

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۲۴ آذر ساعت ۰۸:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰ و ۹۸۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی بازیگری نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۰۵ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۸۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری کودک و نوجوان در تئاتر مستقل

تئاتر مستقل تهران
۰۱ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶
:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۰۶ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۲:۳۰
:  ۸۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی بازیگری کودک مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۰۶ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۵:۳۰
:  ۸۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی بازیگری نوجوانان ۱۱ تا ۱۴ سال مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۰۷ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۰۰
:  ۸۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۱۵ مهر تا ۰۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۷ آبان تا ۰۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی بازیگری کودک مدرسه سینما و تئاتر هنر هفتم

مدرسه تئاتر هنر هفتم
۱۲ مهر تا ۰۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۳۰ مهر تا ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۴ آبان تا ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فتوشاپ (تدریس خصوصی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ مهر تا ۱۸ دی ۱۳۹۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آواز

آموزشگاه هنرهای تجسمی نماد
۱۷ مهر تا ۱۹ دی ۱۳۹۶
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تدریس خصوصی تدوین فیلم

مدرسه هنری طوفان
۳۰ مهر تا ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرای یک اثر نمایشی

مجموعه تئاتر پایتخت
۱۵ مهر تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
:  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از هیچ

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی (جردن)
۰۱ تیر تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (ایده تا اجرا) دوره چهارم

:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان و نمایشنامه‌نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آبان تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ آبان تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ آبان تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری از ایده تا اجرا

آموزشگاه سینمایی روزنه
۲۹ مهر تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر از ایده تا اجرا- دوره پنجم مقدماتی

آموزشگاه پالت
۲۵ مهر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

برنامه برگه نمونه (تنها برای تست)

تالار بیضای اردبیلی (اردبیل)
۱۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه نمایشنامه نویسی

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان