نمایش ها

نمایش دختر

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۶ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش آقای کاندیدا

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن نگاه)
۲۸ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۷ تیر ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ماجرای فریدون

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۲ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ ۱۴/ آگوست / ۲۰۲۵

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۳۱ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بک تو بلک

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۲ دی تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۲۲۲

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۸ اردیبهشت تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش زنی در دو چهره

پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیولای چوبی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۶ اردیبهشت تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسب‌های انباری

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۱ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش دختران بابا آنتون

عمارت سیمرغ - سالن یک
۱۸ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش فلورینا فلوسی

تماشاخانه هیلاج
۱۶ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

نمایش فقط او نمی دانست

خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۸ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شایعات

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۲۲ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش باغ

باغ کتاب - پردیس کرهال
۰۱ خرداد تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاکسیدرمی TAXIDERMY

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۱۶ خرداد تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بالاخره این زندگی مال کیه؟

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۱ تیر تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهرداد

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کمدی عشق

عمارت سیمرغ - سالن یک
۱۱ تیر ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش یه روز دیگه

تئاترشهر - سالن سایه
۰۸ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس شبیه خوانی نسوان

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۲ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اطلاع ثانوی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۲ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیرین و فرهاد

فرهنگسرای مهر، تماشاخانه ماه - کاشان
۰۳ تیر تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ایستگاه بعد، خیام

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۹ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش ایلیون

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۹ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش سبُکی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۶ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۶۵,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش توافقنامه

تماشاخانه اهورا
۲۹ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش داستان سفر درخت توت تنهای خونه مادری بعد از یک دوره افسردگی کوتاه مدت

خانه نمایش دا (سالن شماره ۲)
۰۱ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلسله گاوباریان

عمارت سیمرغ - سالن دو
۱۶ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرزندان ایران سرباز به دنیا می آیند

تماشاخانه اهورا
۰۱ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیگران

تماشاخانه ملک
۰۱ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش همسایه‌ی آقا

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۰۵ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش به یک دروغگو نیازمندیم

عمارت سیمرغ - سالن دو
۰۳ تیر تا ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش ژَستَن

بوتیک تئاتر ایران
۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی چرا زندگان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۲ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق شماره سه

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۶ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گردن

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۵ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش انواع مرغابی

تماشاخانه هیلاج - پلاتو اجرا
۲۹ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

تماشاخانه بامداد - شهریار
۱۱ تیر تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش درهم تنیدگی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۳۰ اردیبهشت تا ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش خواب کُشی

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۳۰ خرداد تا ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی هتل کالیفرنیا برای دلبر که جان فرسود از او

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۱۸ تیر ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش شپی

تماشاخانه ملک
۱۹ خرداد تا ۱۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش آقا ذبیح

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۰۱ تیر تا ۱۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سفر دور و دراز به وطن

خانه نمایش دا (سالن شماره ۲)
۲۵ خرداد تا ۱۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیو و دلبر

تالار وحدت
۱۸ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش رومئو ژولیت

تالار محراب - سالن استاد جعفر والی
۲۲ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی نام

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۳۱ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مونوپلژی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۵ تیر تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش اوفلیاسیون

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۱۰ تیر تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش همانند

عمارت روبرو
۰۷ تیر تا ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سَهِش

عمارت روبرو
۰۷ تیر تا ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش چه کسی جوجه تیغی را کشت؟

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۱۴ اردیبهشت تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۹۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنون محض

تماشاخانه اهورا - سالن رزا
۲۶ خرداد تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنتی پُد

تماشاخانه شانو
۰۵ تیر تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

نمایش اشپتیکا

مجتمع خاتم الانبیاء(رشت)
۱۶ تیر تا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش کروات زیبا

تماشاخانه هیلاج
۰۷ تیر تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش نرفتن

تماشاخانه ملک
۰۲ تیر تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش اگر از نو شروع کنیم

تماشاخانه شانو
۰۵ تیر تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش گل به خودی

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۵ تیر تا ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۷۵,۰۰۰ تومان

نمایش مهاجران

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۱۰ تیر تا ۲۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش تولدت مبارک

عمارت سیمرغ - سالن یک
۰۳ تیر تا ۲۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۸ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنت هاوس

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۶ تیر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۵ تیر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش مِسی سیتی

تماشاخانه حافظ - کاشان
۰۴ تیر تا ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش هاگاکوره - تراژدی در یک پرده

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش بوکسور

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش ادواردو

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش هالووین

خانه نمایش دا (سالن شماره ۱)
۰۱ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش لکانطه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۶ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش درخشش

تالار حافظ
۰۲ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش عاشقانه ها

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۳۱ خرداد تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۵
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش مبارک در ژاپن

تماشاخانه سنگلج
۰۱ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش از جهنم تا گولاگ

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش «عنوان موقت: براش»

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۳ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش پناه‌کاه

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۲ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش تلفات

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۲ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش پلاس پلاس به توان ۲

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۰ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش یه گاز کوچولو

تالار حافظ
۰۵ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ترس از باران

عمارت سیمرغ - سالن دو
۱۷ تیر تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش چخوف ساد (جلد اول)

بوتیک تئاتر ایران
۲۰ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شوخی

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۰ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کروکودیل

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۱ تیر تا ۰۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

نمایش چخوف ساد (جلد دوم)

بوتیک تئاتر ایران
۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق هملت

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۷ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

نمایش روی موج یکشنبه‌ها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۹ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت گروه ماکان

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۰ تیر ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۲:۱۵
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روزبه بمانی

سالن تربیت معلم قزوین
۱۰ تیر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

مرکز همایشهای برج میلاد
۱۰ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۵,۰۰۰، ۳۹۵,۰۰۰، ۳۸۵,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت همای و مستان (اهواز)

سالن سینما هلال (اهواز)
۱۰ تیر تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۶۵,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن فجر (کرمان)
۱۰ تیر تا ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت سهراب پاکزاد

تالار احسان (شیراز)
۱۰ تیر تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۳۰
:  ۲۹۵,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آصف آریا

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
۱۲ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد

تالار اندیشه (مشگین شهر)
۱۲ تیر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۷۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

تالار گلستان (رشت)
۱۱ تیر تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ایوان

تالار مجلل (رشت)
۱۲ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن بهزیستی (سیرجان)
۱۲ تیر تا ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اجرای صحنه‌ای راغب

سالن پردیس تربیت معلم پاکنژاد (یزد)
۱۲ تیر تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۴ تیر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آنسامبل نیواک

موزه موسیقی ایران
۱۰ تیر تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه موسیقی کاشان

تالار شهر شهرداری کاشان
۱۳ تیر تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رستاک حلاج

تالار مرکزی رشت - سالن استاد رادی
۱۷ تیر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰ و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن نمایشگاه بین المللی (قشم)
۱۸ تیر ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علیرضا عصار

سالن سیتی سنتر (اصفهان)
۱۸ تیر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۸۵,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۵,۰۰۰، ۱۶۵,۰۰۰، ۱۵۵,۰۰۰، ۱۴۵,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رستاک حلاج

مرکز همایشهای برج میلاد
۱۸ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۲۹,۰۰۰، ۳۹۹,۰۰۰، ۳۴۹,۰۰۰، ۳۶۹,۰۰۰، ۳۱۹,۰۰۰، ۱۲۹,۰۰۰، ۱۹۹,۰۰۰ و ۹۹,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد

سالن سیتی سنتر (اصفهان)
۱۹ تیر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۸۵,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۵,۰۰۰، ۱۶۵,۰۰۰، ۱۵۵,۰۰۰، ۱۴۵,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت کوارتت کاسته

تالار وحدت
۲۰ تیر ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ایوان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۲۰ تیر ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ماکان

آمفی تئاتر vip دانشگاه شیراز
۱۹ تیر تا ۲۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۲۱ تیر تا ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت امیر عظیمی

مرکز همایشهای برج میلاد
۲۳ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۲۹,۰۰۰، ۳۹۹,۰۰۰، ۳۴۹,۰۰۰، ۳۶۹,۰۰۰، ۳۱۹,۰۰۰، ۱۲۹,۰۰۰، ۱۹۹,۰۰۰ و ۹۹,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
۲۸ تیر ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رسیتال پیانو نارک آبراهامیان

تالار رودکی
۳۱ تیر ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه تنبورنوازان جامی

تالار وحدت
۲۵ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۳۰,۰۰۰، ۲۱۵,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن هالیچ (استانبول) / Haliç, Istanbul, Türkiye
۰۲ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰، ۲,۴۰۰,۰۰۰، ۱,۸۰۰,۰۰۰، ۹۰۰,۰۰۰ و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید عسکری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۳ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۳۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۱۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آنلاین رسیتال پیانو آرش گوران ساده همچون برف

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کنسرت نمونه برای تست بار (خریداری نشود)

مرکز همایش‌های کشور
۲۱ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰ تومان
گردش ها

بلیت ورودی بلیت ورودی تست

:   و ۲ تومان

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهنمایی راهنما

:   و ۲,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه عامری‌ها

:   و ۲ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی حمام سلطان امیر احمد

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه طباطبایی‌ها

:   و ۲ تومان

بازی پلاک

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن پلاس جنوب

دن پلاس جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمانشاه

دن کلاب کرمانشاه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن پلاس دریاچه

دن پلاس دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرج

دن کلاب کرج
۰۱ آذر تا ۰۱ آذر ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی شربت همایونی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی اسطوخودوس

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

فیلم‌تئاتر ها

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مهمان ناخوانده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گندم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۱۱,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۲,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ادختر انار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه سکانس بازیگری کمیک تراژیک

موسسه رسانه کهن وانیا
۲۰ تیر
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس مکانیزم ذهن در بازیگری

موسسه رسانه کهن وانیا
۲۹ خرداد تا ۰۶ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دالان/ اجرا

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چهار فصل بازیگری

موسسه خونه‌کار دگره
۱۵ فروردین تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس مبانی عکاسی

موسسه رسانه کهن وانیا
۳۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس بازیگری خلاق

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۲ تیر تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس رفتار بازی ساز

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۳ تیر تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ کلاس نویسندگی استاد رضوی

۲۵ فروردین تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس از کلوزآپ تا لانگ شات

موسسه رسانه کهن وانیا
۲۸ خرداد تا ۰۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

کارگاه سکانس پیدایی فیلمنامه

موسسه رسانه کهن وانیا
۰۱ مهر تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن فیلشاه

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)