نمایش ها

نمایش نیوجرسی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۵ مرداد تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شام کوتاه کریسمس

تماشاخانه شانو
۲۶ مرداد تا ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرغ دریایی من

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۱ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گورخواب ها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۲ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق من، حامد بهداد

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۲ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کودک مدفون

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ دیوانه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود

تماشاخانه ایران تماشا
۲۰ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی دو در پنج

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۶ مرداد تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رویای یک شب نیمه تابستان

تئاتر مستقل تهران
۳۱ تیر تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش اژدهای طلایی

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۴ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پستچی، پابلونرودا

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۴ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کات داگ

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۴ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش وحشی

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۱ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش جشن

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۱ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵ و ۲۲:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بمانی رفتی، بمانی رفته ای

خانه نمایش قم
۲۰ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ محاکات

خانه نمایش دا
۲۸ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش موزه حیات انسانی

تماشاخانه آژمان
۱۲ مرداد تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گریزلی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۳ مرداد تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کوریولانوس

تئاتر مستقل تهران
۰۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش الیزابت باتوری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ تیر تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مثبت فکر کن

تئاتر هامون
۰۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش اتینا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۹ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۰۶ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش در اتاق باد می‌وزد

تئاتر هامون
۱۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش شبی در طهران

تالار محراب - سالن کوچک
۱۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دریم لند

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلول خاکستری

خانه نمایش دا
۱۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کاریزمای منفی

تماشاخانه شانو
۲۲ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۴,۰۰۰ تومان

نمایش قلعه حیوانات

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۳۰ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مایکلفسکی

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۰ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شپش

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۷ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دزدان جیبوتیچ

تماشاخانه تتماج
۲۴ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش و او جان من است ...

پردیس تئاتر تهران - سالن اصلی
۲۵ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰

نمایش سگالوفسکی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۸ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش از گوشه تبریز تا پرده های ترابزون

تالار شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه
۰۲ شهریور تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

رپرتوار نمایشنامه خوانی گروه تئاتر گیتی

تماشاخانه سنگلج
۳۱ مرداد تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خسوف

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۲ شهریور تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

اجراخوانی اتاق ورونیکا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۹ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اعتراف در آدمستان و همدستان قتل اریکس

مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (محمود آباد)
۰۲ شهریور تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش علیه من شهادت نده ۹۰

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیمه شب به وقت محلی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خنده مدوسا

سالن استاد خسرو شکیبایی
۲۶ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بنیامین اند میم

عمارت روبرو
۰۲ شهریور تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسب

عمارت روبرو
۰۳ شهریور تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پیتزا جهان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۳ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آناستازیا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۷ مرداد تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لاموزیکا سوم

مکتب تهران
۱۰ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیماری خانواده میم

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۶ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش برادرها می‌میرند

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش جتسیمانی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش من تاجی ام

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۲ شهریور تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ترانزیت یک طرفه

خانه نمایش دا
۳۰ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شب به خیر مادر

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ شهریور تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تصعید

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۳۱ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسکرین شات

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۱ شهریور تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شکم

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۳ شهریور تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آواز بهار

پلاتو حیاتی مهر - کرج
۰۶ شهریور تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش برداشتن

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۳ شهریور تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مصاحبه

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۲ شهریور تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گرگ ها

تالار حافظ
۰۴ شهریور تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ستاره شناس

تئاترشهر - سالن سایه
۳۰ مرداد تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پاتریک کلایورت

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۰۱ شهریور تا ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آواز قو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۰ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رگ

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۴ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

دوبله همزمان دوبله زنده فیلم اتللو

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۶ شهریور تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم تپلی و من

۲۸ آبان تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

کارگاه گردشگری در قبائل بدوی

:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

گردش گردش خانه موزه بازار |با نگاهی به زندگی زنان قاجار|

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

گردش تحفه‌های نطنز

:   و ۱۸۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |کاخ نیاوران|

:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |کاخ گلستان|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش شهر بی عاشق

:   و ۵۳۵,۰۰۰ تومان

گشت‌های فلسفی |گشت دوم: باغ‌موزه قصر - در باب مجازات و احساس گناه|

:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

گردش گرجستان |ماجراجویی در سرزمین شگفت‌انگیز قفقاز|

:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه دکتر حسابی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازاریابی دیجیتال

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه آموزشی تئاتر فیزیکال

خانه نمایش دا
۲۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۱۰ مرداد تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی(داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی پیشرو ۲ (فیلمسازی مستقل با نگاهی سوررئال به سینما)

سالن سینمای باشگاه دانشگاه تهران
۱۰ اردیبهشت تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ فروردین تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Avengers: Endgame

پردیس سینمایی قلهک
۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

همایش همایش قانون کار و تامین اجتماعی | پنجمین دوره

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
۲۸ شهریور ساعت ۰۹:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی صحنه‌ی سینما (Master Class)

موسسه فرهنگی پارد
۳۱ مرداد تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۰:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شعر

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۸ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شگردهای طنزپردازی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۳ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازی نمایش

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه حرکت معاصر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نُتریتم بدن بازیگر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ۷ دستگاه موسیقی ایرانی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گویندگی و فن بیان و هشت ویژگی جهانی مجری شدن

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تیترنویسی در وب

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی برای سریالهای تلویزیونی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم به زبان ساده

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول مصاحبه با رسانه ها

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۳۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

خانه هنر دیوار
۰۲ مرداد تا ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی کالبدشکافی جهانی نامریی

خانه هنر دیوار
۰۳ مرداد تا ۰۴ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی (دوره اول)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم فانتزی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلم‌سازی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سبک در سینما

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۱۱ مرداد تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری روایی (تئاتر موزیکال)

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی
۰۵ تیر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ تیر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سلفژ

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تای چی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرم پریدن آبی ست: رهایی و نوشتن خلاق برای تولد یک نمایشنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کنش نامرئی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه ۳

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۲۹ خرداد تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سه ماهه فیلمسازی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی و تبدیل داستان به فیلمنامه

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خوشنویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه عکاسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و خلاقیت

:  ۶۰۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی، شناخت درام

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۰۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش رادیویی

موسسه فرهنگی پارد
۰۶ شهریور تا ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره یازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ تیر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بیان در بازیگری

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسطوره های یونان

موسسه فرهنگی پارد
۰۴ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۱۲ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

وبینار نویسندگی

۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ژانرهای سینمایی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ مهر تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان