نمایش ها

نمایش لوله

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش تلخک و قندک

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۵ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش نشخوار

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۴ خرداد تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروسی دختر رستم (بانو گُشَسب)

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ خرداد تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آمده بودیم اینجا بمیریم

تماشاخانه سرو
۰۳ خرداد تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آوازهای خسته

آمفی تئاتر فرهنگسرای کوثر - دماوند
۲۰ خرداد تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش لباسی برای مهمانی

سالن نمایش استاد خمسه
۱۸ خرداد تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی همزاد

تماشاخانه هیلاج
۲۷ خرداد ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب بیست و یکم

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۸ فروردین تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سگک

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مِرفی

تئاترشهر - سالن سایه
۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عمو لاوروف

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۳ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش هار

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۶ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش مرگ گرم

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اطلسی های پرپر شده

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۱۸ خرداد تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاییز هفت عصر

تماشاخانه شانو
۲۹ خرداد ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دهلیزهای بی انتهای خاطره

باغ فرهنگسرای نیاوران
۲۳ اردیبهشت تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش افتراق

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۱ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنگ و صلح

تئاترشهر - سالن چهارسو
۳۰ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری

تماشاخانه هیلاج
۱۷ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش نفس کشیدن

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۷ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنج ثانیه برف

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۷ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهر ما

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ملکه های فرانسه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۹ خرداد تا ۰۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش هیپنوتیزم

تماشاخانه اهورا
۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بالاخره این زندگی مال کیه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۲۳ خرداد تا ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش او زیباست

پردیس سپند (سالن شماره ۲)
۲۰ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش قوی تر

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۳ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ننه دلاور

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۳ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوپ بوقلمون

تماشاخانه سیمرغ
۲۴ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش توحش

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۳۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش تراژدی زمین و دلقک ها

تالار هنر
۰۲ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه چی خوبه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۲ خرداد تا ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بلافیگورا

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۳ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شمعدانی ها

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش خاک سفید

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۰۳ تیر تا ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی های کشتار همگانی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۱ تیر تا ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش خانواده آقای هاشمی

تماشاخانه سنگلج
۲۰ خرداد تا ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنلاین نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه آنلاین فیلمنامه نویسی دکتر رضا دادویی

:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع نویسندگی

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع شعر

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۱ بهمن تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع بازیگری

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاترمستقل‌تهران

آموزشگاه تئاتر مستقل تهران
۳۰ خرداد تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

۰۵ تیر تا ۰۵ دی ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن فیلشاه

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان