نمایش ها

نمایش من

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۴ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آشپزخانه

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۹ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تجربه های اخیر

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندانی خیابان نواب

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لاموزیکا

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ - تجربه)
۰۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مستند

تئاتر هامون
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چرنوبیل

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوار دریا

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتود آزاد

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۲ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آسمان روزهای برفی

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۲ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ورودی ۸۹

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۱ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نینوچکا

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۸ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کد ۱۳

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۹ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش فان فار

تئاتر هامون
۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رپرتاژ اندیشه های کال

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دختر یانکی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیچکس رو محکم بغل نکن

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۱۶ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اعترافاتی درباره زنان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ آذر ساعت ۱۵:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جایی در میان خوک ها

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۶ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمانسرای دو دنیا

فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
۲۵ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش اوردوز

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۲ آبان تا ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۲۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

تماشاخانه هیلاج
۲۷ شهریور تا ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش منقرض‌شده‌ها

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۹ آبان تا ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مسافرانی از شیکاگو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۳ آذر تا ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حصارک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۶ آبان تا ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دست های آلوده

برج آزادی - سالن اصلی
۱۰ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیچ چیز جدی نیست

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۶ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

تئاتر مستقل تهران
۰۹ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۶ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۸ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کاتالپسی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۸ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاموشان

تالار محراب - سالن کوچک
۱۹ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش گوسفندان!

تماشاخانه شانو
۲۱ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سفر خسرو به مسکو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۶ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رابعه، زخمه بر گیسوی نار

تالار محراب - سالن اصلی
۱۹ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش انصراف

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۲۵ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غارنشینان

تئاتر هامون
۲۰ آبان تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کبوتری ناگهان

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۷ آبان تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سگدو

تئاترشهر - سالن سایه
۱۶ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پارتی

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش صدای آهسته‌ی برف

تئاتر مستقل تهران
۰۸ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش لباس جدید پادشاه

تماشاخانه سنگلج
۳۰ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فاش

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۶ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی کنسرو شده

تماشاخانه ایران تماشا
۰۷ آذر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غریبه های کامل

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ آذر تا ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سکوت سفید

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۹ آبان تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش ادیپوس

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۳ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسمش این نیست

تئاتر هامون
۰۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آسانسور نداره

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۰۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آوا در جستجوی شازده کوچولو

تماشاخانه شانو
۰۲ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پینوکیو

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دریاچه قو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوختن

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

سالن جوانمرد خانه تئاتر
۳۰ آبان تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مولوی

تالار فردوسی
۲۸ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاک و تاج

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دست‌های آلوده

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۳ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش در کشور شما قابل دسترس نیست

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرمز

گالری پلتفرم سه (نجات اللهی)
۰۲ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش احتمال اشتباه

تالار حافظ
۰۴ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرانکنشتاین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش نسیان

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۰۷ آذر تا ۰۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خزینه

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لئوناردو داودنژاد

خانه نمایش قم
۰۳ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره ای رو به آسمان

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۴ آذر تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم سال دوم دانشکده من

۲۳ اسفند تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

فیلم درخونگاه

۲۲ اسفند تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Interstellar

پردیس سینمایی قلهک
۲۴ آذر ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش سرگذشت نفت ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

گردش گلستان با قطار گردشگری

:  ۱,۰۵۰,۰۰۰، ۱,۴۵۰,۰۰۰، ۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردش کاخ موزه سعدآباد |با همراهی نازیلا ناظمی|

:   و ۶۵,۰۰۰ تومان

گردش گردش عکاسی|روستای شهرستانک|

:   و ۱۳۵,۰۰۰ تومان

گردش بهارستان فرهنگ

:   و ۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تئوری، عملی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

:   و ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

گردش گردش پرنده‌نگری| تالاب کانی برازان|

:   و ۵۵۵,۰۰۰ تومان

گردش کویر ورزنه

:  ۳۳۰,۰۰۰ و ۴۳۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |باغ گیاه‌شناسی ملی ایران|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اقلیم‌شناسی ریگ جن

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی روایت تهران

:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

گردش عمان |کسوف حلقوی|

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

وبینار نویسندگی

۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی روایت در مجموعه عکس

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۴ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

آکادمی تخصصی و هنری راما - میدان فاطمی
۰۲ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۴:۰۰
:   و ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فشرده و آزاد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی (مقدماتی و پیشرفته)

:  ۹۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی مالیات (اولین دوره)

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۱۵ آذر ساعت ۰۸:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تور کارگاه مناظره‌ای در باب امواج در کویر مرنجاب با کلودیا کاستلوچی (کاشان)

۲۳ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش‌های یک روزه IELTS Uni-Skills

آکادمی زبان سفیر گفتمان
۲۸ آذر ساعت ۰۹:۳۰
:   و ۲۶۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کلیدهای فهم تاریخ ایران - فصل سوم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۲۲ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن دشوار نیست

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۰ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۸ آبان تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره یک

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره دو

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه نگارش نقد فیلم

موسسه فرهنگی پارد
۲۳ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی پارد
۱۲ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

موسسه فرهنگی پارد
۱۴ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

سینماتک دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

آکادمی هنرهای معاصر
۱۹ آبان تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

موسسه فرهنگی پارد
۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ آذر تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

موسسه فرهنگی پارد
۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۰۱ آذر تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۱۱ آبان تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان