نمایش ها

آیس لند

تئاتر باران
۲۹ آذر تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

باغبان مرگ

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آذر تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

بخت بد یک دزد ناشی باوجدان

تالار ناصرخسرو
۱۲ دى تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

بعد از اتفاق...

عمارت روبرو
۱۰ دى تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

به گزارش باروت

سالن ارغنون
۰۱ دى تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

پک

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۶ دى تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

تفنگ میرزا رضا

تالار مولوی - سالن بزرگ
۱۲ دى تا ۲۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

تله موش

تماشاخانه فانوس
۰۵ دى تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

تمام من همه عدو

سالن بهار، مشهد
۲۹ دى ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

تو همه چیز راخراب کردی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ دى تا ۲۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

تولد غم انگیز پسرآهنی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۹ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تیاتر سعدی، تابستان سی و دو

تئاترشهر - سالن اصلی
۲۵ آذر تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

حادثه در ویشی

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۱ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

حافظ خوانی

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۲۳ دى تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

حساب پرداخت نمیشه

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۱ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

حواله پستی و خانواده گومیدان

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۶ بهمن تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

خروس زری پیرهن پری

سالن ارغنون
۰۸ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

در

سالن ارغنون
۰۱ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

در سوگ کاظم اشتری

تماشاخانه تتماج
۱۵ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

دستگاه

مجموعه کنش معاصر، تماشاخانه پایتخت
۱۲ دى تا ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

دن کامیلو

زاهدان، فرهنگسرای جوان، سالن هادی فاضلی
۲۳ دى تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

دیابولیک: رومئو و ژولیت

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آذر تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

سارا و ماه

فرهنگسرای ابن سینا
۱۲ دى تا ۰۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

سایکو

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۶ دى تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

سرزمین مردگان جاوید

موسسه گندم، سالن استاد پرویز پرستویی
۲۷ دى تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

شازده‌ کوچولو

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۲ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان

شب

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۳ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

شب‌های روشن روزهای تاریک

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۲ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

ششمین فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز

موزه هنرهای معاصر تهران
۲۱ آذر تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

علیمردان خان

سالن ارغنون
۲۳ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

عمارتی در برف

تماشاخانه دراما
۱۲ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم تئاترهای باران

قیطریه

تئاتر باران
۱۰ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

کاریزماه

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۹ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

کرم ابریشم

تالار محراب - سالن کوچک
۳۰ دى ساعت ۱۷:۰۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

کوکوی کبوتران حرم

فرهنگسرای سرو
۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

گاردونی

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۶ بهمن تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

گلگشت در گلستان

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۸ بهمن تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

گنبد‌گاه

خانه نمایش دا
۱۲ دى تا ۲۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

لباسی برای مهمانی

سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران
۰۲ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
:  ۸,۰۰۰ تومان

ماتریوشکا

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۰۱ آذر تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

مارکس و کوکاکولا

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۶ دى تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

ماما یرما

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۳ بهمن تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

مجرد‌ها

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۵ دى تا ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

من، بانکو

سالن موج نو
۲۹ دى ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نامه های عاشقانه از خاورمیانه

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۶ آذر تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

ویتسک

مجموعه کنش معاصر، تماشاخانه پایتخت
۱۲ دى تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

ویولن تایتانیک

کارگاه دکور بنیاد رودکی
۱۹ دى تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

هشت

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۳ دى تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

یک روز پر ماجرا برای آقای فالنتین

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۰ بهمن تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

رویداد نمونه (تنها برای تست)

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

محصول نمونه (تنها برای تست)

:  ۱۰۰ تومان

آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

پردیس سینمایی قلهک
۲۹ دى ساعت ۱۶:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

آموزشی دو دوتا چندتا l مدیریت مالی کسب‌ و کار (روش‌های خرج از بحران مالی در بازار ایران)

:  ۹۸,۰۰۰ تومان

آموزشی هوش هیجانی، مذاکرات فوق حرفه ای و رفتار مصرف کننده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - تالار اندیشگاه
۲۸ بهمن ساعت ۱۰:۰۰
:  ۹۷,۰۰۰ تومان

ادیت عکس با فوتوشاپ (مقدماتی)

:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

برگه نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۱۷ ارديبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

تخصصی بازیگری (ایده تا اجرا)

:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهایی از آزردگی

۰۷ بهمن ساعت ۱۵:۳۰
:  ۲۴,۰۰۰ تومان

سماع

:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

شب های ادبیات انگلیسی (تحلیل بهشت گمشده میلتون)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۰۳ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی تدوین و طرح ریزی مارکتینگ پلن

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - تالار اندیشگاه
۲۹ بهمن ساعت ۱۰:۰۰
:  ۱۶۵,۰۰۰ تومان

گروه میلیاردرهای ایران

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۲۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

مالیاتهای مستقیم

:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان

نوشتن و بعضی چیزهای دیگر

:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان