نمایش ها

نمایش است

تئاتر مستقل تهران
۱۵ بهمن تا ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پسر

تماشاخانه سیمرغ
۰۱ تیر تا ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آکواریوم

تماشاخانه شانو
۰۴ تیر تا ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ابر شلوارپوش

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۰ بهمن تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش یازده جریحهٔ روح

تئاتر مستقل تهران
۰۳ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنهان خانه پنج در

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش و همیشه پاییز

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۶ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن

تماشاخانه سرو
۰۸ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتفاق

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۲ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش یه گاز کوچولو

تئاترشهر - سالن سایه
۱۰ تیر تا ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش باب اسفنجی کرگدن

تئاتر مستقل تهران
۲۲ تیر تا ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آگوست در اسیج کانتی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ تیر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس های مرد مشکوک

تماشاخانه سنگلج
۰۳ تیر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دودمان

خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۰ تیر تا ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقرات بی ستون

عمارت روبرو
۱۱ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دنیای خیال انگیز من

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن بوستان
۱۱ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

تالار هنر
۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

باشگاه تئاتر مستقل

:  ۴۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنلاین نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی؛ سومین دوره مدرسه های تئاتر مکتب تهران

:  ۵,۴۰۰,۰۰۰ و ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری کودک و نوجوان

۰۵ تیر تا ۰۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان