نمایش ها

نمایش آسایشگاه

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۰۶ خرداد تا ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اجسام از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک تر اند

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۱ خرداد تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش o+

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۹ خرداد تا ۰۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش برلین

مجموعه تئاتر پایتخت
۰۲ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بن بست

مجموعه تئاتر پایتخت
۰۸ خرداد تا ۰۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پاره های ساده

تئاتر باران
۲۰ ارديبهشت تا ۰۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پپرونی برای دیکتاتور

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۶ فروردين تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰ و ۲۳:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پلاک ۷۲۹

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۰۸ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ترانه اى براى تو

تئاترشهر - سالن سایه
۱۱ خرداد تا ۰۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش تست۵

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۳ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تلورانس: یک اپرای صابونی

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۵ خرداد تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش توفان

تماشاخانه هنر - سالن استاد خسرو خورشیدی
۲۸ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنون در ۴:۴۸

اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۸ خرداد تا ۰۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خواب آلودگی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۴ خرداد تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دُن کیشوت

تئاتر باران
۱۸ ارديبهشت تا ۱۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش در اسکله

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۷ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش در میان ابرها

تئاتر مستقل تهران
۰۲ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دشمن مردم

تالار مولوی - سالن بزرگ
۲۵ ارديبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیگری

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۱ ارديبهشت تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۵
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رفته بچرخه برمی گرده

پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن استاد محمد
۱۴ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رقص روی لیوان ها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۴ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش روزی می بایست میمُرد

تالار مولوی - سالن بزرگ
۲۶ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زبان اصلی

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۷ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سقوط در کوه مورگان

دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
۰۶ خرداد تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش سماعی زاده

تئاتر باران
۱۷ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شنیدن

تئاتر مستقل تهران
۰۲ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ضیافت پنالتی ها

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۴ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم تئاترهای باران

نمایش مراسم قطع دست در اسپوکن

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۰۷ خرداد تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرغ دریایی

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۴ خرداد تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مروارید

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۱ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مطرب

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ ارديبهشت تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

پرفورمنس نقاب

خانه نمایش دا
۰۷ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش نماینده ملت

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۴ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش وصیت‌نامه خانم سارا

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۴ ارديبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش وقت ناهار

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۱ خرداد تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش یه دونگ یه دونگ

سرای محله اباذر
۳۱ فروردين تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

همایش رویداد نمونه (تنها برای تست)

تئاتر باران
۰۱ مهر تا ۱۲ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم (unstoppable)

پردیس سینمایی قلهک
۳۰ خرداد ساعت ۱۶:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا

۰۱ تير تا ۰۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در تئاتر مستقل

:  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بدن و موسیقی

:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بدن، بیان، حرکت

:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فتوشاپ برای عکاسان

:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فتوشاپ مقدماتی ۱

:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فراخوان بازیگر برای نمایش «عروسی خون»

:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

همایش فرصت های تجاری ایران و عمان

مرکز همایشهای برج میلاد سالن سعدی
۲۰ تير ساعت ۰۹:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه‌نویسی اصغر فرهادی

:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سمینار کارآ (همایش بزرگ اشتغال‌زایی و کارآفرینی)

مجتمع فرهنگی هنری تلاش
۱۶ تير ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم کارگاه «تماشا، خونه، کودک»

:  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری

:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه قصه‌نویسی خانه دا

:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه مکالمه زبان انگلیسی

:  ۱۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه نمایشنامه نویسی

۰۱ تير تا ۰۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر

۰۱ تير تا ۰۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی سرآشپز

:  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی مدیریت ذهن و توسعه مهارت های فردی

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۰۵ مرداد ساعت ۰۸:۰۰
:  ۴۸,۰۰۰، ۸۸۰,۰۰۰، ۱۱۵,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۶۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی از ایده تا اجرا

:  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان