برنامه ها

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

خانه هنر آپامه
۱۴ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی تئاتر و نمایش (آنلاین) استاد رضوی

:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

۱۵ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی آنلاین استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ آذر تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و کارگردانی - شهاب‌الدین حسین پور

موسسه هفت آینه میترا
۰۹ بهمن تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع نویسندگی

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع شعر

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۱ بهمن تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع بازیگری

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ اردیبهشت تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تیاترمستقل‌تهران

آموزشگاه تئاتر مستقل تهران
۳۰ خرداد تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن فیلشاه

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاراکتر آپولو

فیلم آموزشی کاراکتر زئوس

فیلم آموزشی کاراکتر پوزیدون

فیلم آموزشی کاراکتر هرمس

فیلم آموزشی کاراکتر هادس

فیلم آموزشی کاراکتر دیونوزوس

فیلم آموزشی کاراکتر آرس

فیلم آموزشی کاراکتر هفائستوس

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاراکتر پرسفون

فیلم آموزشی کاراکتر هستیا

فیلم آموزشی کاراکتر هرا

فیلم آموزشی کاراکتر دیمیتر

فیلم آموزشی کاراکتر آتنا

فیلم آموزشی کاراکتر آرتمیس

فیلم آموزشی کاراکتر آفرودیت

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان