نمایش ها

نمایش ننه دلاور به روایت دلاور سی ساله

تالار هنر اصفهان - بام هنر
۲۷ مهر تا ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقاشی روی چوب

تماشاخانه اهورا
۱۸ مهر تا ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش تن ها

تئاترشهر - سالن سایه
۰۷ تیر تا ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرزوهای یک موش کور

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن بوستان
۱۸ مهر تا ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سگ سورتمه

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۱ مهر تا ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتوبوسی به نام هوس

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۸ مهر تا ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش مشاهیر

تماشاخانه ملک
۰۹ تیر تا ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنزا به ایتالیایی یعنی...

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۶ مهر تا ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش عمو قاتل

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۱۸ مهر تا ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سودآوی: چرخش

تماشاخانه هیلاج
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسطرلاب ۱/۲

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۶ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش غلامرضا لبخندی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۶ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش ما کی هستیم

تالار حافظ
۱۶ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ملودی آن شب تاریک

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش درخت شیشه‌ای آلما

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۱ شهریور تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش دروغ

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش عصر طویلگی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب طولانی یلدا

تماشاخانه سنگلج
۰۶ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کرکس

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۶ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش جدایی رومئو / ژولیت

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سهیل

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۲۰ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم ها چه را می بینند؟

تالار محراب - سالن استاد جمشید لایق
۱۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش این قصه را آهسته بخوان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۵ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

مجموعه خانه هنر آبان
۲۸ مهر تا ۰۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی قمر در عقرب

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۹ مهر تا ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش نبض ثانیه ها

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۷ مهر تا ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره آن طرف خیابان

تماشاخانه شانو
۲۹ مهر تا ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ریچارد پشت در

عمارت روبرو
۱۷ مهر تا ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوان تئاترال

پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۱۸ مهر تا ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاک سفید

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۱۸ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنج ثانیه برف

تماشاخانه ملک
۱۸ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایش نسبیت خاص

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ مهر تا ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کوئین

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۵ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش صفر درجه سانتیگراد زیر صفر

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۶ مهر تا ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش گونه‌ی پرشگرهای جهشی

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۲ آبان تا ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بررسی طول موج سکوت پیش از دگردیسی

عمارت روبرو
۰۲ آبان تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بانو آئویی

تالار هنر اصفهان - سالن تماشا
۰۴ آبان تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوئیپر

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۳ آبان تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مونودرام های زنانه

تماشاخانه خاتون
۱۹ مهر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش هوزان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ مهر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش داستان باغ وحش

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۸ مهر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه ببر

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۰ مهر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش چرخش

تماشاخانه هیلاج
۱۰ آبان تا ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دوازده انسان خشمگین

تماشاخانه شانو
۰۳ آبان تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۶۲,۰۰۰، ۵۸,۰۰۰، ۵۲,۰۰۰، ۴۸,۰۰۰ و ۴۴,۰۰۰ تومان

نمایش لوکوموتیو

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۹ آبان تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش ابزورماتیک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۲ آبان تا ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ببو

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش یوکایدی در جستجوی گنج

باغ فرهنگسرای نیاوران
۰۹ مهر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ایرانیان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقط یک دقیقه طول می کشه....

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۲ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دن کیشوت

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۰ آبان تا ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۶۵,۰۰۰ و ۵۵,۰۰۰ تومان

نمایش نان

تماشاخانه ملک
۱۳ آبان تا ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش علاقمندی چنان است که بازجویی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۶ آبان تا ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ژپتو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۰ آبان تا ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کنسرت آنلاین روشنی خانه تویی ای عشق

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حامد همایون

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۲۸ فروردین تا ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

تالار مجلل پرشین (جزیره کیش)
۱۹ خرداد ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آنلاین رسیتال پیانو آرش گوران ساده همچون برف

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت احسان خواجه امیری

فضای باز آبنمای موزیکال - کیش
۲۹ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کنسرت حامد همایون

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۲۲ دی ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

تالار وزارت کشور
۲۵ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

اجرای پژوهشی مقامی و حرکات آیینی کردستان

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی اجرای پژوهشی موسیقی هندوستان با سینا فخرالدین

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان
گردش ها

بازی اهل کاشانم تستی

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

راهنمایی راهنما

:   و ۲,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

:   و ۱ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه عامری‌ها

:   و ۲ تومان

بلیت ورودی بلیت ورودی حمام سلطان امیر احمد

بلیت ورودی بلیت ورودی خانه طباطبایی‌ها

:   و ۲ تومان

بازی پلاک

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن پلاس جنوب

دن پلاس جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیا جلوتر

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مهمان ناخوانده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وصال خوانی درباره‌ی چند بیشعور

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گندم

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مومو سیاره اش را ترک می کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان های میان رودان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۲,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه نمایشنامه نویسی با استاد داوود کیانیان

۲۰ مهر تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاترمستقل‌تهران

آموزشگاه تئاتر مستقل تهران
۳۰ خرداد تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

۰۱ مرداد تا ۰۵ دی ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری سینما همراه با سارا بهرامی

آکادمی سینمایی قرمز
۰۷ آبان تا ۲۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن فیلشاه

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

دوره آموزشی کارگاه نویسندگی استاد رضوی

۰۵ آبان تا ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ورکشاپ از ایده تا اجرا - شهروز دل افکار

آموزشگاه چاوک
۰۷ مرداد تا ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
:  ۴,۵۰۰,۰۰۰ و ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان