نمایش ها

نمایشنامه‌خوانی قصه ظهر جمعه

تماشاخانه اهورا
۱۵ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۷ بهمن تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غرب حقیقی

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۷ بهمن تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرز

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۷ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اعترافاتی درباره زنان

خانه نمایش قم
۰۹ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۲۵,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوان تئاترال

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۸ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی پرتقال خونی

تماشاخانه اهورا
۱۹ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش انتهای پارک

آمفی تئاتر ولایت - قرچک
۱۵ اسفند تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تیرکمون شاه

تماشاخانه اهورا
۲۱ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۸ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش یاماها

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۱ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ایوب خان

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۹ دی تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گُرگاس‌ها (یا روز به‌خیر آقای وزیر)

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش حظیان

پردیس سپند (سالن شماره ۱)
۲۳ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش هولودومور

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش باغ آلبالو

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بلوغ

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۳ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش امینه

تالار محراب - سالن اصلی
۲۹ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی همزاد

تماشاخانه هیلاج
۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ببخشید

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۶ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها

تماشاخانه ملک
۱۸ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نوکر شیطان

مجموعه خانه هنر آبان
۰۳ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تنهایی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اطلسی های لگد مال شده

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۹ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چیزی نشده آنا

تماشاخانه اهورا
۲۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی دو‌گانه‌ی اندرو

تماشاخانه شانو
۱۱ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اتهام به خود

خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۷ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰ و ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اتول سورون

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش قصاص هنگام جنایت

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پدر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۹ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش قطع دست در اسپوکن

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه چیز می گذرد تو نمی گذری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۷ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش برای لیلا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۱۰ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس ها

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۷ اسفند تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش آنلاین نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی غلطگیرِ مشکی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه مستر‌کلاس امیر کربلایی زاده

:   و ۴۴۹,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلنامه نویسی دکتر رضا دادویی

موسسه هفت آینه میترا
۰۹ بهمن تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی محمد امیر یاراحمدی

موسسه هفت آینه میترا
۰۹ بهمن تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین فیلمنامه نویسی دکتر رضا دادویی

:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی محمد امیر یاراحمدی

:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه مبانی آهنگ‌سازی

موسسه فرهنگی هنری دهلیز هفت هنر
۱۸ بهمن تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی بازیگری _ شبنم قلی‌خانی

موسسه هفت آینه میترا
۰۹ بهمن تا ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

خانه هنر آپامه
۱۴ بهمن تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی تئاتر و نمایش (آنلاین) استاد رضوی

:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

۱۵ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی آنلاین استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ آذر تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و کارگردانی - شهاب‌الدین حسین پور

موسسه هفت آینه میترا
۰۹ بهمن تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع نویسندگی

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع شعر

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۱ بهمن تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ورکشاپ جامع بازیگری

خانه نمایش دا
۲۴ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ فروردین تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تئاترهای تیوال

:  ۵۵,۰۰۰ و ۹۵,۰۰۰ تومان

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای مردانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاراکتر آپولو

فیلم آموزشی کاراکتر زئوس

فیلم آموزشی کاراکتر پوزیدون

فیلم آموزشی کاراکتر هرمس

فیلم آموزشی کاراکتر هادس

فیلم آموزشی کاراکتر دیونوزوس

فیلم آموزشی کاراکتر آرس

فیلم آموزشی کاراکتر هفائستوس

بسته نردبان شخصیت (کاراکترهای زنانه)

:   و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی کاراکتر پرسفون

فیلم آموزشی کاراکتر هستیا

فیلم آموزشی کاراکتر هرا

فیلم آموزشی کاراکتر دیمیتر

فیلم آموزشی کاراکتر آتنا

فیلم آموزشی کاراکتر آرتمیس

فیلم آموزشی کاراکتر آفرودیت

فیلم آموزشی بازطراحی پوشاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان