نمایش ها

نمایش آرزوهایی که به ماه گفتیم

مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل - سالن بلک باکس
۱۰ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیوان تئاترال

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۷ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش جادوی شهرزاد

تماشاخانه سنگلج
۰۹ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنگل حیات

مجتمع خاتم الانبیاء - رشت
۲۲ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش طاووس خانم و ازدواجهایش

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۹ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش بانو آئویی

موسسه هنری و تماشاخانه اکت - اهواز
۲۶ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۳ فروردین تا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه خواهر

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۳ فروردین تا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روال عادی

تئاترشهر - سالن چهارسو
۳۰ فروردین تا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش دخترفرنگی (عروسی سیندرلا)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شورش ذهن

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۶ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش رجوع

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۲۲ فروردین تا ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش توافق‌نامه

تماشاخانه ملک
۱۶ فروردین تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش بیژن و منیژه

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۲ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش هتل

عمارت ارغوان - سالن دو
۱۹ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش مجنونِ آن لیلی

تالار حافظ
۰۵ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلطان عمرا بمیرد

تماشاخانه سنگلج
۰۴ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش جنگ و صلح (روبینسون و کروزو)

سالن سینمای تالار انتظار - کرمانشاه
۱۹ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش هنر

تالار فخرالدین اسعد گرگانی - سالن نگاه - گرگان
۲۹ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی واسطه

بوتیک تئاتر ایران - سالن شماره ۴
۳۰ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

تالار فارابی صومعه سرا - گیلان
۳۱ اردیبهشت تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش تهران پاریس تهران

تئاترشهر - سمنان
۰۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دروغ پارلمانی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۴ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش هُلپ

تالار آفتاب - پلاتو استاد لاریان - اهواز
۰۵ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش آریوبرزن

آمفی تئاتر علامه رفیعی - قزوین
۲۱ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق ورونیکا

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۶ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش شازده کوچولو

تالار وحدت
۲۹ فروردین تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۸۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش زنبور

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس‌مند

عمارت ارغوان - سالن یک
۲۶ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش مَثلِث

تئاتر هامون
۲۰ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش استودیو

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۳۰ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیرون پشت در

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۴ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش آن سو

مجموعه تئاتر شهر - کرمان
۲۶ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۹۵,۰۰۰ تومان

نمایش نعل تازه زدن به سم اسب ها فکر کی بود؟

سالن شهید انصاری - رشت
۰۳ خرداد تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فین جین

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۸ بهمن تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۵۵
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرد مقابل

سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - لاهیجان
۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرار دعوا

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۸ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرار در قعر

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۱ خرداد تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش الکترومونالیز

عمارت ارغوان - سالن یک
۳۰ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سنجاب

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۰۷ خرداد تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گمشده | Missing

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۲۴ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاکستری

تماشاخانه ابوالحسنی - بابل
۱۲ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مدرسه تربیت

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۲۴ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش و دیگر سکوت

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۳۰ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش دروغ

عمارت ارغوان - سالن دو
۰۶ خرداد تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیم عمر

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۰۱ خرداد تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی الهی

کاخ هنر
۰۸ اسفند تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش مرگ با طعم نسکافه

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۶ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین داستان بکت

عمارت نوفل‌لوشاتو
۲۴ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش آن ها دروغ می‌گویند

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۲۷ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۰:۳۰
:  ۴۰۰,۰۰۰، ۳۷۵,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش گربه جان

تئاترشهر - سالن سایه
۲۶ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مافیای قجری

عمارت ارغوان - سالن یک
۰۱ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاید

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۶ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از

تئاتر هامون
۰۳ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش تهران پاریس تهران

مجتمع خاتم الانبیاء - رشت
۲۵ خرداد تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش گالیله

تئاترشهر - سالن اصلی
۲۹ فروردین تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش سی و یک رویا

تماشاخانه ملک
۰۶ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰ و ۲۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش آثار هفتمین بارش

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۱۶ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مادر

مجتمع فرهنگی فرشچیان اصفهان - سالن پرواز
۰۱ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش گنجشک مفرغی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۶ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش نکبت

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خارشتر

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرت | ART

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۶۰,۰۰۰ و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش امشب به صرف بورش و خون

باغ کتاب - بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی
۲۲ فروردین تا ۱۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش گورکن

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۶ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت مجید رضوی

تالار شهید آوینی - خرم آباد
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۲:۱۵
:  ۵۰۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۶۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۱۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰، ۶۳۰,۰۰۰، ۶۴۰,۰۰۰ و ۶۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

سالن حافظ (شیراز)
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آصف آریا

سالن دکتر عبدالحسین زرین کوب - بروجرد
۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۵
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۱۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

تالار مرکزی فرهنگ هنر - کرمان
۳۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۴۰۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰ و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن اکومال - کرج
۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۴۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۸۵,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۶۰,۰۰۰، ۶۸۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۷۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

سالن vip آرش مارکت (زیباکنار)
۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آصف آریا

سالن اکومال - کرج
۰۲ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۱۹۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۶۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۱۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۶۰,۰۰۰، ۶۸۰,۰۰۰، ۶۸۵,۰۰۰ و ۶۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سینما قدس (سیرجان)
۰۱ خرداد تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰ و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۳ خرداد ساعت ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۹۵,۰۰۰، ۵۱۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۶۱۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰، ۷۶۰,۰۰۰، ۷۹۵,۰۰۰ و ۸۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۰۳ خرداد ساعت ۲۳:۵۹
:  ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۰۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰، ۸۰۰,۰۰۰، ۸۲۰,۰۰۰ و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۴ خرداد ساعت ۱۹:۴۰ و ۲۲:۴۰
:  ۲۹۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۱۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۶۳۰,۰۰۰، ۶۳۵,۰۰۰، ۶۹۵,۰۰۰، ۷۱۰,۰۰۰، ۷۴۵,۰۰۰، ۷۹۵,۰۰۰، ۸۱۵,۰۰۰ و ۸۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ماکان

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۵ خرداد ساعت ۱۷:۴۰ و ۲۱:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۹۵,۰۰۰، ۵۱۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۶۱۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰، ۷۶۰,۰۰۰، ۷۹۵,۰۰۰ و ۸۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت مصطفی راغب

سالن پردیس تربیت معلم پاکنژاد - یزد
۰۴ خرداد تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۴۱۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

تالار مرکزی رشت - سالن vip
۰۵ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت خنده محمود ایرانی

سالن کوثر ارتش - اصفهان
۰۵ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۳۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

سالن ارشاد - گنبد کاووس
۰۵ خرداد ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰ و ۵۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

تالار مرکزی ارشاد - ارومیه
۰۵ خرداد تا ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰ و ۵۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت ایمان زمان

سالن آمفی تئاتر فدک - اردبیل
۰۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۶۵,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

سالن آمفی تئاتر فدک - اردبیل
۰۹ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۷۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۱۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۶۰,۰۰۰، ۵۶۵,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۵۷۵,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۵۸۵,۰۰۰ و ۵۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن آمفی تئاتر فدک - اردبیل
۱۱ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۶۳۰,۰۰۰ و ۶۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه نوشه (ویژه بانوان)

تالار وحدت
۰۱ تیر ساعت ۱۴:۰۰

کنسرت اجرای پژوهشی

کافه‌گالری مارکوف
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

سالن تستی
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۱ تومان

کنسرت نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کنسرت نمونه برای تست بار (خریداری نشود)

تالار بزرگ کشور
۲۱ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰ تومان
گردش ها

رویداد تجربه کاربری گیم شو (اولین UX مافیا)

تماشاخانه ایران مال - شماره ۱
۰۳ خرداد ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیدار با طِهران؛ کارگاه نخست: خیابان ناصرخسرو

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | اسکیپ رومیست

۱۶ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی mafia twilight

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا ویستا

موسسه فرهنگی ویستا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بیگ باس

خانه بازی بیگ باس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بازِ خفن

کافه ونوم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا پدرخوانده

مافیا پدرخوانده
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بلک شات

کافه دنج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا وان

مافیا وان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | سون کلاب

کافه سون
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | کافه میت

باشگاه بازی‌های فکریِ "میت"
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا سیتی

مافیا سیتی
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا دیالوگ

باشگاه ورزشی فکری دیالوگ
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی تهران ۱۳۱۹

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازی لاله‌زار

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی یک پیاده‌روی ساده

:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی کوچه

راهنمایی راهنما

راهنمایی آخرین سینما

راهنمایی راهنما

بازی راز کارت‌ها

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی با دیدن راهنمایی اول، ۵ امتیاز این ماموریت رو از دست می‌دی.

بازی لیگ مافیا | میز محاکمه

Y Game Club
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی تست راهنمایی

:   و ۱۳۱,۱۵۵ تومان

بلیت ورودی سکه بده تخفیف بگیر

بلیت ورودی بلیت ورودی سینما

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب جنوب

دن کلاب جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گوهردشت

دن کلاب گوهردشت
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب دریاچه

دن کلاب دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اسلامشهر

دن کلاب اسلامشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب فردیس

دن کلاب فردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ساری

دن کلاب ساری
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب بابلسر

دن کلاب بابلسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب همدان

دن کلاب همدان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سعادت آباد

دن کلاب سعادت آباد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مشهد (آبکوه)

دن کلاب مشهد (آبکوه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گلاب

دن کلاب گلاب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پردیس

دن کلاب پردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرداویج

دن کلاب مرداویج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مهرویلا

دن کلاب مهرویلا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ورامین

دن کلاب ورامین
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب قائمشهر

دن کلاب قائمشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب رشت

دن کلاب رشت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کاشان

دن کلاب کاشان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب نوشهر

دن کلاب نوشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شهریار

دن کلاب شهریار
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب VIP

دن کلاب VIP
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سوهانک

دن کلاب سوهانک
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب قم

دن کلاب قم
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی ساختمان بلند

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی مافیا | گیم‌کلاب ناپل

گیم‌کلاب ناپل
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب رودهن

دن کلاب رودهن
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

بازی کلوز آپ

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی طرح قدیم

راهنمایی راهنمایی

بازی خُوَردین

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی سعدآباد

:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنما

راهنمایی رنگارنگ

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی راز آب

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی راز آتش

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

بازی هم‌راه با مستوفی‌الممالک در ونک

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی جوهری که باهاش کتاب نوشته شده 

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی راهنمایی

راهنمایی سوغاتی

فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر اتاقی در هتل پلازا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ساختمان زیبا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | یک مرد، یک وضعیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارد، ترنج، زلیخا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مثلثی با دو ضلع - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پاییز هفت عصر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چشم اندازی از پل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غایب مدرسه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تولدت مبارک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ژیمناستیک تکه پاره‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماکوندو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شمس پرنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گزارش سرگذشت دو روزنامه نگار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدایگان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی در حاشیه‌ی شهرت

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی چند نفس بی پدری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی نَبشِ قبرِ نهال

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | من کی هستم!؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آنتیگونه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آسیناریا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شانزده سنگ / خانم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی الکترا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت اول

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت سوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت چهارم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت پنجم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت ششم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هفتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت هشتم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت نهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان - قسمت دهم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی فرشته ها

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی میان ابرها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه های خدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیطونی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایرانیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی زندان آلکاتراز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبیب الملک

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرمشیر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسن کچل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانم، آقا کارگردان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر انار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده فقط بهونه بود

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلاس پرحاشیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده مجازی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانواده معمولی عجیب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افتتاحیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیمردان خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های شهرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی چل گیس وشازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز و روزگاری بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اعجوبه بازیگری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فالومی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سکوت سفید

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی ناگهان پیت حلبی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نینا و جادوی ماه‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دشمن مردم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی دو‌گانه اندرو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاماران

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهادت پیوتر اوهه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان‌های سرد شب

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاباش خوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایستادن به وقت رفتن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سلاح سرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کبوتری ناگهان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل بهار نارنج

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیچ نگو هملت فقط سه روز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده و گدا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هانسل و گرتل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیترپن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پوستین زرین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری دریایی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بابا لنگ دراز

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش کمانگیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گربه در نیمه شب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عبدالرضا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پروانه الجزایری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بهرام به روایت هفت پیکر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت دوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت سوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت چهارم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت پنجم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت ششم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | انتها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر میس جولی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جعفرخان از فرنگ برگشته

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی جیجک علیشاه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاترگراف (فصل اول) | چه می شود فردا؟!

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جهنم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه شهرزاد به روایت سنمار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوریولانوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر توفان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایش در ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیم سیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | داغی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجراخوانی خانه عنکبوت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راهب و راهبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیش و بش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بازرس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ناخودآگاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دُخترانِ مردم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیژن و منیژه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی فدرا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی عصری عصرگاهی عصرآباد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی ادیپ شهریار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قاجارنامه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نوری که هست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عصر طویلگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی خیال پردازی ناسازگار

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی نقطه سر در گم - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نخست

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سوم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهارم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پنجم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت ششم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هفتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت هشتم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت نهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت یازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت دوازدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت سیزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت چهاردهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی دلدار - قسمت پانزدهم

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ساسیزم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عروسی خون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وقتی کبوترها ناپدید شدند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتول سورون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ارور ۴۰۴

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسوس خوار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حظیان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میدان پارلمان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو با کدام باد می روی؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیاتر بد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گتو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دکلره

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ریچارد II

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای تولید تئاتر مستقل تهران

:   و ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومئو و ژولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر وقتی ما برگردیم دوپای آویزان مانده است

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ولپن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

دوره آموزشی ساواک به روایتِ سران ِ ساواک و دیگران

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۲۹ فروردین تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی پایانِ سلطنت به روایتِ سرانِ پهلوی (دوره ۲)

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۲۹ فروردین تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه سخن از صحنه

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۲ خرداد ساعت ۱۸:۰۰

مستر کلاس پرفورمنس آرت

دوره آموزشی کارگاه آموزش دوبلاژ

آموزشگاه هنری دادار
۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خاک صحنه | کارگاه بازیگری (تربیت حس، بدن، بیان)

موسسه نزدیک
۲۰ فروردین تا ۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آخرش چی می‌شه؟

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۴ اردیبهشت تا ۰۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی حِکمت و حُکومت

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۴ اردیبهشت تا ۰۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی از قاجار تا پهلوی

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۴ اردیبهشت تا ۰۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی دیدن و دیده شدن

موزه تصاویر معاصر - سالن شماره ۲
۱۰ اردیبهشت تا ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ایده تا اجرا

تماشاخانه داستان ما
۱۵ خرداد تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مستر کلاس پیچینگ، پروپوزال و استیتمنت نویسی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فصل‌نامه فیلم سبز

:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
xj