نمایش ها

نمایش پینوکیو

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مقدس

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۳ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلول شماره چند

تماشاخانه شانو
۱۰ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش جن گیر

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۹ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

سالن جوانمرد خانه تئاتر
۳۰ آبان تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پارتی

مجتمع فرهنگی هنری ملایر
۱۷ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش غایب مدرسه

آمفی تئاتر دانشگاه هنر - کرج
۲۳ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی باگانه

تالار محراب - سالن کوچک
۱۱ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش لانچر ۵

تئاتر مستقل تهران
۰۹ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سکوت سفید

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۹ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش دریاچه قو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوختن

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۶ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ادیپوس

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۰ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دست‌های آلوده

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نسیان

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۰۷ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خاک و تاج

تئاترشهر - سالن قشقایی
۳۰ آبان تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیراکس

تالار حافظ
۰۷ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش طعم گس مرگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۰ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنتیگون کوچولو

تالار محراب - سالن اصلی
۱۴ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمی قبل از ساعت پنج

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۷ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ تو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۴ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاه کش

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۵ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هزار پیراهن از هزار یوسف

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۸ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مولوی

تالار فردوسی
۲۸ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش درماندگان آخر اسفند

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۳ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
۰۳ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش در کشور شما قابل دسترس نیست

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۷ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش از میان مردگان

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۱ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ولپُن

تئاتر مستقل تهران
۱۶ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
۱۲ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش قهر دریا

پردیس تئاتر تهران - سالن استاد محمد
۱۴ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش والس تصادفی

تماشاخانه شانو
۱۷ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی بیضائی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۰ آذر ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ترانه های قدیمی

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
۲۴ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

تماشاخانه هیلاج
۲۷ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش قرمز

گالری پلتفرم سه (نجات اللهی)
۰۲ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش احتمال اشتباه

تالار حافظ
۰۴ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوگ جامه

تئاترشهر - سالن سایه
۱۹ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سال نوت مبارک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۱ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرانکنشتاین

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۶ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش مسافرانی از شیکاگو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۳ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حشره

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۰ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش لوپارا

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۰ آذر تا ۰۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش گرگ ها در آشپزخانه

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۰ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رقص کاغذپاره‌ها

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۱۷ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ضرغام

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۱ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خزینه

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لئوناردو داودنژاد

خانه نمایش قم
۰۳ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آبگوشت زهرماری

تماشاخانه سنگلج
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مدرسه پینوکیو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۷ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

مونولوگ نقل مکان

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مهم نیست

تماشاخانه شانو
۰۱ دی تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فردای شب

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۴ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش غایب مدرسه

تئاتر شهر کرج - سالن رودکی
۰۱ دی تا ۰۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شازده احتجاب

تئاتر هامون
۱۱ آذر تا ۰۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش مَلی

تالار فرهنگی هنری فجر - همدان
۲۵ آذر تا ۰۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پنجره ای رو به آسمان

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۴ آذر تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش فیلادلفیا من دارم میام

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۰۷ آذر تا ۱۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازگشت مردگان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۱ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش قلعه حیوانات

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۴ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لرز

تئاتر هامون
۱۸ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سبکی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۴ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی رستم و سهراب

تالار فردوسی
۱۱ دی تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش نسخ

تئاتر هامون
۲۵ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازی تاج و تخت

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۴ آذر تا ۱۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اتاق پرو

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۲ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش محله زیبای شهر ما

مجتمع ابوالفتوح رازی - شهر ری
۲۷ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش حیاط خانه حشمت خانم

تماشاخانه سنگلج
۲۱ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خدای کشتار

فرهنگسرای مهر، تالار سپهر - کاشان
۲۹ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سرگذشت باور نکردنی دن کیشوت، ملانصرالدین، هد هد و دیگران در سرزمین عجایب

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۷ آذر تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش داستان های عامه پسند

تماشاخانه شانو
۰۸ دی تا ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مردی که...

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ دی تا ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بوقلمون

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۵ آذر تا ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مکبث

تالار فردوسی
۲۵ دی تا ۲۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش شصت منهای یک

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بیگانه در خانه

تئاتر مستقل تهران
۰۱ دی تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش چنور

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۱ آذر تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت رسیتال باخ - فرزان فدوی

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۴ آذر ساعت ۲۱:۱۴
:   و ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب هم‌نوازی با تنبک (شب اول)

تالار رودکی
۲۶ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

اپرای اپرای حلاج (بوشهر)

سالن ورزشی فجر (بوشهر)
۲۵ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب هم‌نوازی با تنبک (شب دوم)

تالار رودکی
۲۷ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رسیتال آواز کلاسیک نادیا بیسترویچ (ویژه بانوان)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۷ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب هم‌نوازی با تنبک (شب سوم)

تالار رودکی
۲۸ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (شهر قدس)

سالن فرهنگ و هنر (قدس)
۲۸ آذر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ژوران

تالار رودکی
۰۱ دی ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت کوارتت کاسته

تالار وحدت
۰۱ دی ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای (کرج)

سالن همایش باغ گلها پارک چمران - کرج
۰۱ دی تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت زمستان گروه تارک

تالار رودکی
۰۲ دی تا ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت فرهاد قایدی خنجی

تالار شهر خنج
۰۴ دی ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (شیراز)

تالار فرهنگیان شیراز
۰۵ دی تا ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رسیتال پیانوی گوتلیب والیش

تالار رودکی
۰۶ دی تا ۰۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵۴,۰۰۰، ۱۳۳,۰۰۰ و ۱۱۲,۰۰۰ تومان

کنسرت پیوسته (گروه سیم)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۲ دی ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر

تالار وحدت
۰۷ دی تا ۱۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Interstellar

پردیس سینمایی قلهک
۲۴ آذر ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم جان‌دار

۱۰ بهمن تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه ۲ در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن گراند
۰۹ آذر تا ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان
گردش ها

پخش زنده فوتبال لالیگا اسپانیا ال کلاسیکو (رئال مادرید - بارسلونا)

مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
۲۷ آذر ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

گردش شب یلدا در کویر زواره |نجوم، موسیقی و بازی|

:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |شهرک سینمایی غزالی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش قصه‌های یلدا

:   و ۱۴۵,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بقا در کویر

:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

گردش «رشک بهشت» | روایت اول: محله طجرشت

:   و ۹۵,۰۰۰ تومان

رویداد گردهمایی متخصصین و علاقمندان به پرنده‌نگری | بامحوریت گونه بومزاد ایران، زاغ بور

فرهنگسرای شفق
۰۵ دی ساعت ۱۶:۰۰

گردش عمان |کسوف حلقوی|

گردش سرگذشت نفت ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

گردش طراحی با الهام از طبیعت

:   و ۴۹۵,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه ثبت احوال - خانه موزه مقدم|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جهانگردی ارزان

:   و ۵۲۰,۰۰۰ تومان

گردش گردش عکاسی |نطنز|

:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |مدرسه دارالفنون - عمارت مسعودیه|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |مرکز ستاره‌شناسی|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۲

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم | دوره ۴۳

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی | دوره ۵

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اجرای زنده رادیویی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۷ آذر
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جایی برای سازش با ترس ها

فرهنگسرای مهر کاشان
۲۴ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش‌های یک روزه IELTS Uni-Skills

آکادمی زبان سفیر گفتمان
۲۸ آذر ساعت ۰۹:۳۰
:   و ۲۶۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کلیدهای فهم تاریخ ایران - فصل سوم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۲۲ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۸ آبان تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره یک

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه از ایده تا اجرا | شماره دو

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ آبان تا ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

کارگاه نگارش نقد فیلم

موسسه فرهنگی پارد
۲۳ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی پارد
۱۲ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

موسسه فرهنگی پارد
۱۴ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

سینماتک دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جلوه های ویژه

آکادمی هنرهای معاصر
۰۷ دی تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

آکادمی هنرهای معاصر
۱۹ آبان تا ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

موسسه فرهنگی پارد
۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

موسسه فرهنگی پارد
۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ادبیات و اساطیر مانوی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۱۴ دی تا ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیدن و فرم

آکادمی هنرهای معاصر
۲۴ آذر تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۲۰ دی تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۰۸ آذر تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی (از مبتدی تا پیشرفته | تمامی اصول نمایشنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ آذر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر و سینما

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ آذر تا ۰۵ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی؛ سومین دوره مدرسه های تئاتر مکتب تهران

:  ۵,۴۰۰,۰۰۰ و ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان