نمایش ها

نمایش تله موش

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۲۸ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش لنگ ظهر

تئاتر باران
۳۰ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

اجراخوانی چهار صندوق

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۹ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تکرار هزار شهرزاد

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستان تاسیس

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۳ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهر بازی

فرهنگسرای فردوس
۰۱ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرزمین تهی‌سران

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۶ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عددهای نشده

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۲۰ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی بیوه های غمگین سالار جنگ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۱ خرداد ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شیطونی

تئاتر مستقل تهران
۰۷ فروردین تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش شلیک به تئاتر شهر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش زخم‌های وحشتناک زمین بازی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۲ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کافه پولشری

کافه تریا پردیس تئاتر شهرزاد
۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به کفشهات نگاه کن

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
۲۰ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش سیلانس

تئاتر باران
۱۸ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تصادف قطار ۵:۲۵

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۱ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش لولیتا

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۰ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آرش

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۳۱ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی بیوه های غمگین سالار جنگ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی الهی، دوزخ و بهشت | قسمت دوم و سوم

انستیتو تخصصی دراماتیک ایران (پادمآرت)
۰۱ تیر ساعت ۱۵:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی بعد از هرگز

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۲ تیر ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی رئال

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۳ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی آرامش از نوعی دیگر

حوزه هنری - تالار اوستا
۰۲ تیر تا ۰۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تئاتر

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۶ خرداد تا ۰۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کالاندولا

تئاتر باران
۲۰ خرداد تا ۰۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شازده و پهلوان

فرهنگسرای شفق
۲۰ خرداد تا ۰۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش زنبور

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خدای کشتار

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
۱۸ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ورود آقایان ممنوع

اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۶ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خروس زری پیرهن پری

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۴ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش چشم اندازی در مه

تماشاخانه شانو
۱۸ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بیژن و منیژه

تماشاخانه فانوس
۳۱ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

پرفورمنس نبض

عمارت روبرو
۲۹ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش انسان انباری

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیر راهبان

تئاترشهر - سالن چهارسو
۲۱ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش گرگ سیاه و زشت که اصلا نمیشه درباره اش نوشت

تالار هنر
۲۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش پلاس پلاس به توان ۲

تئاترشهر - سالن سایه
۲۳ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مویرگ

عمارت روبرو
۲۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فریب خوردگان بی نظیر

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۲۸ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بدن مقدس

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی من روبرت شومان هستم

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۴ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش همه چیز درباره آقای «ف»

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مرد شده

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تیاتر قجری

تئاترشهر - سالن سایه
۲۳ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اطلسی های لگدمال شده

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۳۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم بر هم زدن

تالار حافظ
۲۰ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش صندوق ما راز داره

تالار محراب - سالن کوچک
۲۷ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حساب پرداخت نمیشه؟

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۹ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تو مشغول مردنت بودی

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۷ خرداد تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرده خانه

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۸ خرداد تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش درنیومده بود

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۳ تیر تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آقا محمدخان

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۸ خرداد تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش عکس خانوادگی

تماشاخانه سنگلج
۲۰ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پرونده شماره ۸۱

مجموعه پدرخوانده
۱۴ تیر تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم توران خانم

:  ۱۰,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم زیر سقف دودی

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم دریاچه ماهی

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم قهرمانان کوچک

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم شنل

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم غیرمجاز

:  ۲,۰۰۰، ۲,۵۰۰، ۳,۰۰۰ و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم محمد رسول الله

:  ۲,۰۰۰، ۳,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۵,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

فیلم کارگر ساده نیازمندیم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم پا تو کفش من نکن

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم گشت ۲

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

فیلم ابد و یک روز

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم ویلایی ها

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم احتمال باران اسیدی (هنر و تجربه)

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم تابستان داغ

:  ۳,۰۰۰، ۳,۲۰۰، ۳,۵۰۰ و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم اروند

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم فروشنده / The Salesman (هنر و تجربه)

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم لانتوری

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

فیلم نفس

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم سلام بمبئی

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان
گردش ها

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۱۷۰,۰۰۰ و ۸۶,۰۰۰ تومان

گردش همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان

:  ۳۴۵,۰۰۰ و ۲۴۵,۰۰۰ تومان

گردش سرگذشت زرتشتیان ایران

:  ۸۰,۰۰۰ تومان

گردش سقراطی |برنامه ششم: تماشای فیلم «ابدیت و یک روز» به همراه گفتگو|

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۰۱ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

گردش آب پاشونک |جشن آغاز تابستان|

:  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

گردش پرسه‌زنی در کوچه باغ‌های طجرشت (تجریش)

:  ۴۳,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی |به زبان فرانسه|

:  ۵۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی |به زبان انگلیسی|

:  ۵۰,۰۰۰ تومان

پخش زنده پخش زنده تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸

ورودی اصلی باغ کتاب تهران
۲۵ خرداد تا ۰۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ و ۲۳:۳۰
:  ۷,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

گردش بازی‌های جام جهانی 2018 | روسیه

:  ۷,۹۴۵,۰۰۰ تومان

گردش تهرانگردی |گشت در مولوی|

:  ۴۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه | یاکوتسک و مسکو |

:  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه | مسکو و سن پیترزبورگ |

:  ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کمک‌های اولیه |پیشرفته|

:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

بازدید موزه عروسکی آران

موزه عروسکی آران
۰۱ بهمن تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:  ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

پردیس سینمایی قلهک
۲۹ خرداد ساعت ۱۵:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

کارگاه رافائل

:  ۹۷,۰۰۰ تومان

کارگاه بدن، فضا و هستن

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۷ خرداد تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پخش زنده مسابقات جام جهانی ( ایران ـ اسپانیا)

مکتب تهران
۳۰ خرداد ساعت ۲۲:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری اجرا

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی تئاتر

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه نمایشنامه نویسی

۰۱ تیر تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی کودک و نوجوان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۲ اردیبهشت تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آشنایی با پوشش سر(پیشرفته ویژه تربیت مربی) | دوره ویژه نحوه بستن شال و روسری

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی غزل و ترانه

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۵ خرداد تا ۰۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کاریکاتور

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۵ خرداد تا ۰۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری وکارگردانی دوره شانزدهم

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۰ اردیبهشت تا ۰۸ تیر ۱۳۹۷
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بقا در طبیعت |دوره مقدماتی جنگل|

:  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۸ اردیبهشت تا ۰۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ساختار ارسطویی تا مدرن

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ تیر
:  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۰ اردیبهشت تا ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی پایه | آشنایی با منو دوربین canon

کانون عکاسان ایران
۱۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اجرای تلویزیونی

آموزشگاه نیکخواه
۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی عکاسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تجسم خلاق در طراحی لباس

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۳ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تهران شناسی (طهرون قدیم)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۰ خرداد تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تور خروجی فرانسه

موسسه طبیعت
۱۲ تیر تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷
:  ۱۹۹,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی شاهنامه خوانی کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۰ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن کودک

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه انیمیشن مقدماتی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئاتر خلاق کودک

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی زیر لعابی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سفال و خلاقیت کودکان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه خلاقیت

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه چاپ دستی (منو پرینت)

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقاشی کودکان

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۳۱ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مجسمه سازی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ اردیبهشت تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی چاپ دستی کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نقاشی کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

وبینار General IELTS Writing Task 1 |Top Tips to Improve your Score

۲۷ تیر ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فن بیان و نمایشنامه خوانی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سجاد تابش

:  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۲۹ اردیبهشت تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تخصصی آشنایی با پوشش سر نحوه بستن شال و روسری (مقدماتی)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۹ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نهضت سواد آموزی با مصطفا کوشکی (بازیگری برای اجرا)

تئاتر مستقل تهران
۲۰ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتابخوانی سفیر

سالن مربع
۳۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری خلاق

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۲ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی عکاسی با موبایل

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۲ تیر تا ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش خلاق و نمایش قصه‌گو

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۰۳ تیر تا ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۳۸۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مولانا شناسی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۵ خرداد تا ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی شعر

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی قصه های خوردنی برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۰ خرداد تا ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۳۱ اردیبهشت تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی حافظ شناسی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۷ خرداد تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی گویندگی و فن بیان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۸ خرداد تا ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۹ خرداد تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

:  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با تله های زندگی

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۱۰ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری

آموزشگاه نیکخواه
۰۱ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی سینمایی

کانون عکاسان ایران
۱۹ خرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۱۷ تیر تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس نسخه های طلایی کسب و کار

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۲۱ مرداد ساعت ۰۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فتوشاپ برای عکاسان

کانون عکاسان ایران
۰۵ تیر تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ریتم و حرکت در کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۰۶ خرداد تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۲ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه فیلم برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۰۸ آذر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۳ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس تخصصی اصول و روشهای کنترل و بازگشت مشتری | چهارمین دوره

سالن همایش‌های صدرا
۲۶ مرداد ساعت ۰۹:۰۰
:  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۲ تیر تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۳ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۱۱ خرداد تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۰۰
:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نورپردازی استودیویی

کانون عکاسان ایران
۰۲ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویژه بازیگری - آموزش تا اجرا (۶ ماه)

تئاتر مستقل تهران
۲۹ اسفند تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی رهبران کارآفرین ایران

تالار وزارت کشور
۰۲ شهریور ساعت ۰۸:۰۰
:  ۳۸,۰۰۰، ۵۸,۰۰۰، ۷۲,۰۰۰، ۱۰۲,۰۰۰، ۱۴۷,۰۰۰، ۲۰۲,۰۰۰، ۲۲۷,۰۰۰ و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری

آموزشگاه نیکخواه
۰۱ تیر تا ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مقدماتی بازیگری سینما

موسسه سینمایی فجر
۰۶ تیر تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری وکارگردانی | دوره هفدهم

موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۲۱ تیر تا ۰۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی مقدماتی تا پیشرفته تئاتر

آموزشگاه ژیوار
۰۲ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر کودک ۱

تماشاخانه فانوس
۰۹ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر نوجوان

تماشاخانه فانوس
۰۹ تیر تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر کودک ۲

تماشاخانه فانوس
۱۱ تیر تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تابستان در فانوس | تئاتر بزرگسال

تماشاخانه فانوس
۰۷ تیر تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی با کودکان شاهنامه بخوانیم

باغ کتاب تهران - دپارتمان آموزش
۲۷ خرداد تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:  ۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع بازیگری سینما

موسسه سینمایی فجر
۰۷ تیر تا ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ترکیب بندی تصویر در سینما (زیبایی شناسی)

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افسانه و اسطوره برای کودکان

موسسه فرهنگی هنری حامی حرکت درست
۲۱ خرداد تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ تیر تا ۲۰ دی ۱۳۹۷
:  ۲۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:  ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۵,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان