نمایش ها

نمایش خاندان چن چی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۴ شهریور تا ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ببخشید شما؟!

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ مهر تا ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پپ

تئاتر هامون
۰۱ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زوگزوانگ

تماشاخانه ایران تماشا
۰۸ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جهنمی در بهشت

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۱۴ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دالِگ

پردیس تئاتر تهران - سالن جمشید مشایخی
۱۷ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خاطرات هنر پیشه نقش دوم

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۸ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاتریک کلایورت

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۰۱ شهریور تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش افرای ژاپنی

تئاتر هامون
۲۶ شهریور تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰ و ۱۹:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش حماقت ایکاروس

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط

تماشاخانه شانو
۰۱ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعت گس

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۷ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ما همه بابک بقراطیم

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۰ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چِلتیکه

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۰ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آل بُرده

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۱۰ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرجام عجیب زوج نافرم

تئاتر شهر همدان- سالن آمفی تئاتر مجتمع شهید آوینی
۱۰ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کبوتری ناگهان

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۳ مهر تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

تئاتر مستقل تهران
۲۲ شهریور تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش موسیقی مجلسی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۰ مهر تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دیسکانکت

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۵ مهر تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش از بان تا تان

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۴ مهر تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

تماشاخانه هیلاج
۲۷ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاکستر به خاکستر

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پشت دیوار عمارت

تماشاخانه سرو
۲۴ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعت

تالار حافظ
۰۷ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۷ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش فورس ماژور

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دشمن مردم

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرس

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چهل لُم

تالار محراب - سالن اصلی
۰۷ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستند

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۱۴ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دوزخ

تماشاخانه شانو
۱۸ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس مهتاب کشون

عمارت روبرو
۲۰ مهر تا ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش داستان خانواده

تئاتر مستقل تهران
۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاریخ مختصر صلح

خانه نمایش دا
۳۱ شهریور تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیبا

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۰ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش لورم ایپسوم

تئاتر مستقل تهران
۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۳:۰۰
:   و ۲۸,۰۰۰ تومان

نمایش پاییز نگفته بود

تالار محراب - سالن کوچک
۱۵ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرونشست

تماشاخانه شانو
۱۶ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ۶۱ هجری ۹۸ شمسی

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المل طهران
۱۷ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آهنگ‌های لندندری

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۴ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مینواس

موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
۱۶ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش به روایت سگ زرد برادر شغال

سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان شهر اصفهان
۲۲ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مهلقا

سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان شهر اصفهان
۲۱ مهر تا ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بیا جلوتر

عمارت نوفل‌لوشاتو - فضای باز
۱۵ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش واگیر ندارد

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۹ مهر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش همیشه یک راهی هست...

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۳ مهر تا ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روایت فرزانه از جمعه ۱۴ آبان

تئاترشهر - سالن سایه
۱۴ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرزمین پدری

تئاترشهر - سالن سایه
۰۹ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غریبه های همیشگی

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۱۵ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش بانو آئویی

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۸ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیمه تاریک ماه

تالار حافظ
۲۴ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش نیست

پلاتو مجموعه تئاتر شهر
۲۲ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق من حامد بهداد

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۱ مهر تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش اُسلو

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۸ مهر تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش دراماتورژ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۷ مهر تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مضحکه‌ی «جنگنامه‌ی غلامان» تقلید در یک مجلس

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۸ مهر تا ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش خاموشان

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۳ مهر تا ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجافقین

سالن آمفی‌تئاتر هوشنگ حنیفه - پاکدشت
۲۰ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هَله. هین. هان. [هلا]

عمارت روبرو
۲۱ مهر تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش تا باران چند پاییز مانده

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۸ مهر تا ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش امیر کبیر

خانه نمایش قم
۱۸ مهر تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شاه کشی

مجتمع فرهنگی هنری اسرار - پلاتو امیرشاهی
۲۳ مهر تا ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جمعه‌کُشی

تماشاخانه سنگلج
۰۷ مهر تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شیهیدن

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۸ مهر تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بداهه

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۸ مهر تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مولوی

تالار فردوسی
۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش هفت کودک یهودی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تالاب هشیلان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۸ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش قلعه حیوانات

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۱۱ آبان تا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش بوی گند دهن خانم مارکز

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۲۸ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش من

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۴ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ورودی ۸۹

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۱ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Green Book

پردیس سینمایی قلهک
۳۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم سال دوم دانشکده من

۲۳ اسفند تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

فیلم درخونگاه

۲۲ اسفند تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش آفرینش جهان |از باورهای کهن تا امروز با همراهی نازیلا ناظمی|

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

گشت‌های فلسفی |گشت سوم: جنگل آرام - در ستایش خلوت‌گزینی|

:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

گردش همراه با پهلوان رزاز در عودلاجان

:   و ۵۹,۰۰۰ تومان

گردش بر بلندای بادگیر |یزد|

:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |باغ پرندگان|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

گردش با ریل تا ساحل |قطار گردشگری ساری|

:  ۸۲۰,۰۰۰، ۱,۱۰۰,۰۰۰، ۷۹۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

:   و ۵۵,۰۰۰ تومان

گردش پاییزانِ گلپایگان

:   و ۵۶۰,۰۰۰ تومان

گردش روستای برز |باورها و خرافه‌های ترسناک همراه با تماشای فیلم|

:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان

گردش گلستان با قطار گردشگری

:  ۱,۰۵۰,۰۰۰، ۱,۴۵۰,۰۰۰، ۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تئوری، عملی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی

:   و ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

گردش عمان |کسوف حلقوی|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

گردش روسیه در نوروز ۹۹ |شفق قطبی - مسکو و سن پیترزبورگ|

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان تاریخی و فرهنگی

:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه چهار روزه «بیومکانیک» در تئاتر

تئاتر مستقل تهران
۲۰ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بزرگ بازیگری سینما

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۰ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی و تبدیل داستان به فیلمنامه

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خوشنویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه عکاسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و خلاقیت

:  ۶۰۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی، شناخت درام

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش رادیویی

موسسه فرهنگی پارد
۰۶ شهریور تا ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره یازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ تیر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بیان در بازیگری

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۲۵ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسطوره های یونان

موسسه فرهنگی پارد
۰۴ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مهر تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تاریخ غیررسمی سینمای جهان

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۰ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

وبینار نویسندگی

۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی روایت در مجموعه عکس

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۴ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۰۵ مهر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ژانرهای سینمایی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۰ مهر تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

آکادمی تخصصی و هنری راما - میدان فاطمی
۰۲ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۴:۰۰
:   و ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فشرده و آزاد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی (مقدماتی و پیشرفته)

:  ۹۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی مالیات (اولین دوره)

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۱۵ آذر ساعت ۰۸:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کلیدهای فهم تاریخ ایران - فصل سوم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۲۲ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری و کارگردانی هلیا فیلم

موسسه هلیا فیلم
۱۹ مهر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۸ آبان تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی افترافکتز برای سینماگران و عکاسان

آکادمی هنرهای معاصر
۲۸ مهر تا ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نگارش نقد فیلم

موسسه فرهنگی پارد
۲۳ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلم‌نامه‌نویسی: از ایده تا فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی پارد
۱۲ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایش رادیویی: از متن تا اجرا

موسسه فرهنگی پارد
۱۴ آبان تا ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی لذت فیلم‌سازی

موسسه فرهنگی پارد
۲۰ آبان تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مهر تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فیلم‌نامه‌نویسی پیشرفته: از ایده تا فیلم بلند

موسسه فرهنگی پارد
۱۸ آبان تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (خریداری نشود)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان